0 800 500 686

Корпоративне управління

Статутні документи банку

 

Статут ПАТ «ЮНЕКС БАНК»
Статут ПАТ «ЮНЕКС БАНК» затверджено Загальними Зборами Акціонерів 23.06.2017 та зареєстровано державним реєстратором Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної державної адміністрації в місті Києві 14.07.2017 (код доступу до ЄДР: 389454496085)

завантажити

 

Внуртішні положення ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

 

Положення про Загальні Збори Акціонерів ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

Положення про Спостережну Раду ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

Положення про Правління ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

Порядок проведення внутрішнього аудиту ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

ПОЛОЖЕННЯ про Відділ внутрішнього аудиту ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

 

 

Кодекс корпоративного управління ПАТ «ЮНЕКС БАНК»

 

Кодекс корпоративного управління ПАТ «ЮНЕКС БАНК»   

завантажити

 

Реєстрація цінних паперів банку

Проспект емісії та свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів банку

Станом на 15 квітня 2011 року розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ «ЮНЕКС БАНК» становить 292 млн. гривень що, поділено на 292 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна, форма існування бездокументарна. Одна проста іменна акція дає власнику право голосу при вирішенні питань на Загальних зборах акціонерів Банку за принципом одна акція – один голос. Дивіденди по акціям виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір та форму виплати, приймається Загальними зборами акціонерів. Строк виплати дивідендів починається на 30-й день після прийняття рішення Загальними зборами акціонерів щодо їх виплати.

За роки існування банку було зроблено вісім розміщень додатково випущених в обіг власних акцій:

  • І емісія (1994 р.) Випущено 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,1 грн. на загальну суму 40 000 грн.
  • ІІ емісія (1995 р.) Додатково випущено 764 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • ІІІ емісія (1996 р.) Додатково випущено 7 195 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • ІV емісія (1999 р.) Додатково випущено 3 560 766 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • V емісія (2002 р.) Додатково випущено 38 439 234 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VI емісія (2006 р.) Додатково випущено 4 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VII емісія (2007 р.) Додатково випущено 18 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VIIІ емісія (2008 р.) Додатково випущено 220 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій      

завантажити

Проспект восьмої емісії простих іменних акцій                

завантажити

  

Акціонери банку

 

Акціонером ПАТ «ЮНЕКС БАНК»,  який має істотну участь у капіталі банку в розмірі 99,3436%, що становитиме 290 083 237 акцій банку загальною номінальною вартістю 290 083 237,00 грн. є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕЛСІ», код за ЄДРПОУ 32692795. Згідно з рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України від 27 жовтня 2010 року №688 ТОВ «ЧЕЛСІ» надано письмовий дозвіл Національного банку України на збільшення істотної участі в статутному капіталі ПАТ «ЮНЕКС БАНК» до розміру 98,3436% статутного капіталу банку.

Іншим акціонерам ПАТ «ЮНЕКС БАНК» – юридичним та фізичним особам – належить 0,6564% статутного капіталу банку.

 

Перелік афілійованих осіб

 

Складений згідно форми №643 (квартальна) Постанови Національного банку України від 01.03.2016, № 129 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» Оприлюднено 06.10.2017 р.

Архів

ПАТ "ЮНЕКС БАНК" є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2017, ПАТ ЮНЕКС БАНК
ОНЛАЙН ЧАТ