0 800 500 686

Кредитна картка для агентів СК

 • Кредитний ліміт картки становить до 100 000 грн.
 • Строком на 12 місяців з можливістю автоматичною пролонгацією на такий самий строк.
 • Відсоткова ставка - 48% річних.

 

Умови програми кредитування для кредитної картки СК "Оранта" та агентів інших СК

 

Відкриття картки

Безкоштовно

Мінімальне щомісячне погашення

0% обов’язкової частки погашення тіла заборгованості, а також усіх нарахованих процентів, штрафів та пені за попередні періоди (у разі виникнення).

Комісія за зняття готівки

4,5% + 5 грн.

Дата погашення щомісячного платежу

до 25 числа кожного місяця

Мобільний банкінг

Безкоштовно

 

Калькулятор для кредитної картки СК "Оранта"

 

 

Важливо!

Дані розрахунки орієнтовні.

Точні розрахунки надаються при оформленні кредиту за умовами обраного продукту і підписанні договору.

Приклад розрахунку вартості:

•    Ліміт 100 000,00 грн. на термін 12 місяців з річною ставкою 48%. 
•    Комісія SMS-banking - 15 грн в місяць.
•    Комісія за видачу готівки 4,5% + 5 грн.
•    Загальні витрати за кредитом складають 52 685,00 грн.
•    Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом 152 685,00 грн (сума кредиту та загальні витрати за кредитом

Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється на підставі вимог Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року.

Враховуючи неможливість визначити модель поведінки Клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної кредитної лінії, загальна вартість кредиту та реальна річна процента ставка та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги Банку розраховані з наступними припущеннями:

 • Ліміт кредиту було використано одноразово в день його встановлення та заборгованість не повернуто протягом пільгового періоду і погашається щомісячно в розмірі обов’язкового мінімального платежу впродовж 12 місяців.
 • Розмір останнього платежу може відрізнятися від платежу, зазначеного в цьому пункті, і дорівнюватиме сумі фактичної заборгованості за кредитом та процентами, комісіями, що залишилася після сплати Клієнтом всіх попередніх платежів.
 • Розмір комісій за отримання готівки визначений на дату розрахунку.
 • Розмір комісій може змінюватися в разі внесення змін в Тарифи Банку в порядку, визначеному в Договорі.
 • Розрахунок комісії за зняття готівкових коштів здійснено з припущенням, що  в день встановлення ліміту, кредит був отриманий готівкою через касу Банку.
 • Банк обчислює реальну річну процентну ставку, базуючись на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами Договору, та що Банк і Клієнт виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі
   

Калькулятор для кредитної картки агентів Страхових компаній

 

Важливо!

Дані розрахунки орієнтовні.

Точні розрахунки надаються при оформленні кредиту за умовами обраного продукту і підписанні договору.

Приклад розрахунку вартості:

•    Ліміт 100 000,00 грн. на термін 12 місяців з річною ставкою 48%. 
•    Комісія SMS-banking - 15 грн в місяць.
•    Комісія за видачу готівки 4,5% + 5 грн.
•    Загальні витрати за кредитом складають 52 685,00 грн.
•    Орієнтовна загальна вартість кредиту для клієнта за весь строк користування кредитом 152 685,00 грн (сума кредиту та загальні витрати за кредитом)

Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється на підставі вимог Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року.

Враховуючи неможливість визначити модель поведінки Клієнта по використанню та поверненню коштів відновлювальної кредитної лінії, загальна вартість кредиту та реальна річна процента ставка та інші обов'язкові платежі за додаткові та супутні послуги Банку розраховані з наступними припущеннями:

 • Ліміт кредиту було використано одноразово в день його встановлення та заборгованість не повернуто протягом пільгового періоду і погашається щомісячно в розмірі обов’язкового мінімального платежу впродовж 12 місяців.
 • Розмір останнього платежу може відрізнятися від платежу, зазначеного в цьому пункті, і дорівнюватиме сумі фактичної заборгованості за кредитом та процентами, комісіями, що залишилася після сплати Клієнтом всіх попередніх платежів.
 • Розмір комісій за отримання готівки визначений на дату розрахунку.
 • Розмір комісій може змінюватися в разі внесення змін в Тарифи Банку в порядку, визначеному в Договорі.
 • Розрахунок комісії за зняття готівкових коштів здійснено з припущенням, що  в день встановлення ліміту, кредит був отриманий готівкою через касу Банку.

Банк обчислює реальну річну процентну ставку, базуючись на припущенні, що Договір залишається дійсним протягом строку дії, передбаченого умовами Договору, та що Банк і Клієнт виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в Договорі.


Корисна інформація

 

Вимоги до клієнта: 

 • Позичальник  - фізична особа, яка є громадянином України / резидентом.
 • Мінімальний вік позичальника - 21 рік.
 • Максимальний вік позичальника - 65 років на момент закінчення строку дії кредитного договору.
 • Має постійний дохід та постійне місце працевлаштування.

Документи для оформлення кредиту:

 • Паспорт громадянина України
 • Ідентифікаційний номер платника податків 

Як легко погашати кредитну картку:

 • через Інтернет-банкінг «ЮНЕКСБАНК»;
 • карткою будь-якого українського банку на сайті Банку;
 • через каси Банку.

Як отримати: 

 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ ДЛЯ КЛІЄНТА

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України. 

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг). Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації. Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує проценти за період з дня одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).

 

 

МОЖЛИВІ НАСЛІДКИ В РАЗІ НЕВИКОНАННЯ КЛІЄНТОМ ОБОВ'ЯЗКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі 0,1% мінімум 100 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.

Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання. Банк має право унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

 

 

Файли для завантаження

 

ДОГОВІР КОМПЛЕКСНОГО БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ «ОРАНТА»

ТАРИФИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ ДЛЯ АГЕНТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ДОГОВОРІВ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ ЗА ПРОДУКТОМ "КРЕДИТНА КАРТКА СК «ОРАНТА»"

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ З НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ ЗА ПРОДУКТОМ "КРЕДИТНА КАРТКА» ДЛЯ АГЕНТІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ, ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

 

Найкращі кредитні програми від Юнекс банк

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2020, АТ «ЮНЕКС БАНК»
ОНЛАЙН ЧАТ