0 800 3 111 33

Вхід до особистого кабінету

Unex Накопичувальний

Класичний депозит з можливістю поповнення суми вкладу

Депозит закритий до оформлення, умови застосовуються до Депозитів, що відкиті до 23.12.2021 року

 

 

Умови депозиту "Unex Накопичувальний"

Застосовуються до вкладів, відкритих до 23.12.2021 року

Термін вкладу, днів

93, 184, 274, 367

Валюта вкладу

Гривня

Мінімальна сума депозиту

5000 грн

Пролонгація вкладу

Так.

Виплата процентів

Щомісячно або з щомісячною капіталізацією

Можливість оформити договір

З правом поповнення або без поповнення

Поповнення

Поповнення вкладу не дозволяється в останній календарний місяць його дії. Поповнення протягом кожного календарного місяця можливе один раз на суму, що менше/дорівнює початковій сумі вкладу

Дострокове зняття коштів

Не передбачено

Інші умови

Для виплати процентів та повернення вкладу проводиться відкриття поточного рахунку фізичної особи з використанням платіжної картки у валюті вкладу. За наявності у Клієнта вже відкритого поточного рахунку фізичної особи з використанням платіжної картки, виплата процентів та повернення суми вкладу може здійснюватися на цей рахунок. Як виняток, можлива виплата процентів та повернення суми вкладу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку. Якщо такий рахунок відсутній, його відкриття здійснюється згідно з діючим Банківським продуктом роздрібного бізнесу «Поточний рахунок фізичної особи/ поточний рахунок фізичної особи з  використанням  платіжних карток. При пролонгації Договору встановлюється новий розмір процентної ставки за Договором банківського вкладу, що відповідає розміру процентної ставки, яка діє в Банку для таких депозитів на дату продовження розміщення Вкладу, без укладання будь-яких додаткових угод

Порядок повернення вкладу

Повернення вкладу здійснюється в останній день строку вкладу (або у перший робочий день після дати закінчення строку вкладу, якщо дата закінчення є неробочим днем) згідно з умовами Договору на поточний рахунок Клієнта у Банку

 

 

Корисна інформація

 

Документи для оформлення депозитних рахунків

1. Для фізичних осіб-резидентів:

  • паспорт громадянина України;
  • документ про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків.

2. ​​​​Для фізичних осіб-нерезидентів:

  • паспорт;
  • документ, що засвідчує походження готівкових коштів.

 

Як відкрити депозит: 

  • Для цього достатньо звернутися до будь-якого відділення Банку, надавши необхідні документи для відкриття депозитного рахунку.

 

Файли для завантаження

 

Типові договори

АНКЕТА-ЗАЯВА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ «UNEX НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ»

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

 

Інші файли

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

УМОВИ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

 

Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою

Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.
Договором не передбачена можливість дострокового розірвання за ініціативою вкладника.
Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг). 
Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. 
Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації. 
Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

 

 

Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором

У разі несвоєчасного звернення вкладника в банк щодо повернення грошових коштів залучених за договором на розміщення банківського вкладу (депозиту), для клієнта відсутні будь-які наслідки. Строкові вклади (депозити), повертаються клієнту автоматично в дату закінчення строку вкладу (депозиту) шляхом переказу коштів на поточний рахунок клієнта.

 

 

Допоможемо Україні разом

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»