0 800 3 111 33

Вхід до особистого кабінету

Кредит «Легкий»

Кредит

"Легкий"

Можливість простого перекредитування до 10 позик МФО

Переваги

Зручні умови, легке погашення, реальна економія
Переводь свої кредити з мікрофінансових організацій (МФО)
до Unex Bank та економ на кредитних платежах*!
Кредит "Легкий" - це зручна можливість перекредитування позик МФО у справжньому банку. Він дозволяє об’єднувати до 10 кредитів з різних організацій та зменшити відсоткову ставку за ними майже втричі*.

Легке погашення! Живи за простим правилом: один місяць – один платіж. Жодних додаткових внесків, платежів за продовження строку кредитування та інших незручностей.

Обирай зручний графік платежів. Ти можеш обрати оптимальний строк кредитування від 13 до 25 місяців та обрати розмір щомісячного платежу, сплачувати який буде дійсно легко.
* У порівнянні із середньою відсотковою ставкою за мікрокредитами, яка була розрахована за методикою Нацкомфінпослуг у квітні 2021 в рамках проекту USAID «Трансформація фінансового сектору».
Рефінансуй до 10 кредитів одночасно
Легко сплачуй
1 платіж на місяць
Комфортний строк
від 13 до 25 місяців
Обирай сам!
Максимальна сума кредитування до 100 тис. грн

Умови програми кредитування

для Кредиту "Легкий"
Умови програми
Розрахунок платежу
 • Валюта кредиту
  Гривня
 • Розмір кредиту, гривень
  від 5 000 до - 100 000 грн.
 • Процентна ставка, річних
  29,99%
 • Термін кредиту, місяців
  13 міс.25 міс.
 • Комісія за обслуговування кредиту, %, щомісячна
  3% Нараховується на первинну суму наданого кредиту, входить до складу щомісячного платежу.
 • Комісія за надання кредиту, разова
  5% Нараховується на первинну суму наданого кредиту
 • Схема погашення кредиту
  Ануїтетний графік
 • Вид кредитної операції та форма видачі кредиту
  Кредит на споживчі потреби. Перерахування коштів на поточний рахунок позичальника. Відкриття поточного рахунку не тарифікується.
 • Додаткові витрати
  Супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку згідно з умовами цього Договору, а саме:
  • відкриття/закриття поточного рахунку;
  • переказ з поточного рахунку суми кредитних коштів;
  • інші послуги, які надаються Позичальнику та визначені Тарифами банку.

  Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на Сайті за посиланням.
 • Реальна процентна ставка, % річних
  153,99%133,99%
Приклад розрахунку вартості:
 • При бажанні отримати кредит у сумі 30 000,00 грн. на термін 13 місяців з щомісячною комісією 3%
 • Загальні витрати за кредитом - 21 065,54 грн
 • Орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача за весь строк користування кредитом (у т.ч. тіло кредиту, відсотки, комісії та інші платежі) складе 51 065,54 грн
 • Реальна річна процентна ставка становитиме 154,11% річних
 • Дані розрахунки орієнтовні
Важливо! З детальними умовами кредитування, розрахунком реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту можна ознайомитися під час особистого звернення до відділення банку. Індивідуальний розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту клієнту надається при укладанні Договору.

Корисна інформація

ми зібрали для вас відповіді на поширені питання
 • I.
  Основні вимоги до клієнта – отримувача кредиту
  • Фізична особа - резидент та громадянин України;
  • Мінімальний вік на момент оформлення Кредиту - 21 рік, максимальний вік на момент оформлення Кредиту - 65 років/70 років, за умови обов’язкового укладання договору добровільного страхування життя;
  • Має постійний дохід і постійне місце працевлаштування;
  • При оформленні суми від 50 000 грн необхідна довідка про доходи за останні 6 місяців;
  • В окремих випадках банк має право запитати від клієнта додаткові документи для уточнення інформації, яка була надана останнім.
 • II.
  Основні переваги
  • Без забезпечення та поручительства;
  • Без прихованих платежів та комісій;
  • Автоматичне погашення заборгованості - послуга "регулярний платіж";
  • Додаткова послуга страхування;
  • Дострокове погашення без штрафних санкцій.
 • III.
  Погашення кредиту
  Щомісяця рівними частинами згідно графіку платежів кожного місяця:
  • Автоматично з карткового рахунку за допомогою послуги «регулярний платіж»;
  • Через відділення АТ «ЮНЕКС БАНК»;
  • Онлайн на сайті банку;
  • Через відділення будь-яких банків на території України;
  • Через термінали самообслуговування.
  • АТ «ЮНЕКС БАНК» в сфері споживчого кредитування співпрацює з партнерами. Платежі за послуги партнерів і третіх осіб, що підлягають сплаті Позичальником - відсутні.
 • IV.
  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави).
  • Клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб і вимог законодавства України.
  • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від банку або спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
  • Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов`язкового повідомлення і згоди Клієнта відповідно до умов договору та чинного законодавства України.
  • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
  • Клієнт має право відмовитися від Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору / п.4.4.2. Правил надання споживчих кредитів (у разі відмови від такого договору клієнт протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, отримані відповідно до цього Договору та сплатити відсотки за період з дня отримання грошових коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Договором, Правилами надання споживчих кредитів).
  • Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення кредиту, в тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
  • Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов`язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
  • При оформленні споживчого кредиту, кредитні кошти по кредиту перераховуються на поточний рахунок Клієнта, який відкривається Клієнту безкоштовно на умовах тарифного плану згідно з Договором.
  • Клієнт має право на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку і на умовах, визначених: - законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту; - Законом України «Про споживче кредитування»; - Договором, укладеним між АТ «Юнекс Банк» і клієнтом.
 • V.
  Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов`язків за договором
  • За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов`язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі 200,00 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
  • За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  • За порушення строків повернення Кредиту та/або комісії за обслуговування та/або процентів та/або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/або комісії за обслуговування та/або процентів та/або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.
  • У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за Кредитним Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
  • Банк має право, у визначених Договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
  • Банк має право унесення інформації до Кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
 • VI.
  Файли для завантаження
 • VII
  Правила надання споживчих кредитів
Допоможемо Україні разом

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»