Відділення та банкомати

Зовнішній аудит

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» (надалі - Банк) оголошує конкурс з обрання суб’єкта аудиторської діяльності (надалі - аудиторська фірма) для проведення аудиту фінансової звітності Банку за 2023 рік у відповідності до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту.

Показати ще
Предмет конкурсу Зміст пропозиції конкурсу Вимоги до учасників конкурсу Строк виконання та порядок проведення

Предмет конкурсу:

 • проведення аудиту річної фінансової звітності Банку за 2023 рік у відповідності до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту; 
 • перевірка «Звіту про управління»;
 • оцінка якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на кінець дня 31 грудня 2023 року (в разі необхідності її здійснення в 2024 році).

Пропозиція щодо участі в конкурсі, яка подається учасником конкурсу, повинна складатися з сканокопій:

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника конкурсу щодо підпису документів пропозиції щодо участі в конкурсі;
 • документів, що підтверджують відповідність аудиторської фірми критеріям відбору для участі у конкурсі щодо проведення аудиту фінансової звітності Банку;
 • документів, що підтверджують кваліфікаційну відповідність аудиторів, що будуть підписувати аудиторський висновок;
 • документів, що підтверджують незалежність аудиторської фірми, його аудиторів, ключового партнера з аудиту щодо Банку;
 • інформації про підтвердження необхідного досвіду роботи на ринку аудиторських послуг для забезпечення проведення аудиту фінансової звітності банків;
 • інформації про підтвердження достатності ресурсів для забезпечення проведення аудиту фінансової звітності Банку у визначені терміни;
 • пропозицій щодо вартості аудиторських послуг;
 • інформації щодо контактних осіб, які уповноважені вести переговори, їх посади, номери телефонів, електронні адреси та іншу необхідну інформацію;
 • інших документів/інформації по запиту Банку, за необхідності.

У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII, зі змінами (далі – Закон про аудит), що зареєстрована у відповідному розділі Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності та мають право надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.


Основні критерії відбору аудиторської фірми: 

 • Аудиторська фірма, ключовий партнер з аудиту, аудитор, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту мають необхідний досвід роботи, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки.
 • Аудиторська фірма має достатню кількість штатних кваліфікованих працівників, які будуть залучатися до виконання завдань з аудиту фінансової звітності Банку та підтвердили кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
 • Відсутність у аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторський фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність.
 • Відсутність фактів недотримання аудиторської фірмою вимог нормативно- правових актів НБУ з питань порядку подання банком до НБУ аудиторського звіту в частині достовірності та розкриття інформації, яка має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку;
 • Аудиторська фірма має можливість завершення аудиторських процедур щодо аудиту фінансової звітності у визначені строки.
 • Аудиторська фірма відповідає вимогам визначених статтями 6, 10, 24, 26, 27 Закону про аудит щодо незалежності аудиторів та аудиторської фірми, активної участі ключового партнера з аудиту у виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності, обмежень щодо надання послуг.
 • Відсутність фактів неподання аудиторської фірми до НБУ інформації та документів, визначених статтями 9 та 70 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III (зі змінами), статтями 31, 35 та 36 Закону про аудит.
 • Вартість аудиторських послуг.
 • Якість інформації, яка надається.

Строк виконання послуг аудиту: 

завершення аудиторських процедур та надання аудиторських висновків в строк до 08.04.2024.


Термін подачі конкурсних пропозицій до 18:00 10.10.2023 включно, на електронну адресу: [email protected] 

Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну та/або подані з порушенням умов Конкурсу.

Повідомлення про результати Конкурсу буде надіслано учасникам електронною поштою. 

Контактна особа: Роман Погребняк, тел. 0 800 3 111 33, вн. № 9147.


Порядок проведення:

icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?