Відділення та банкомати

Комплаєнс

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» приділяє значну увагу дотриманню норм законодавства, ринкових стандартів, правил корпоративної етики та уникненню конфлікту інтересів.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» цінує свою репутацію надійної фінансової установи та розуміє, що клієнти та партнери Банку очікують справедливого та неупередженого виконання посадовими особами банку своїх функціональних обов’язків. Довіра клієнтів та партнерів забезпечується наданням банківських послуг з дотриманням професійної етики, що виконуються згідно з найвищими стандартами якості. Із цією метою в Банку розроблений Кодекс поведінки (етики) АТ «ЮНЕКС БАНК», який покликаний установити високі стандарти поведінки.

images
Політика запобігання конфліктам інтересів Повідомлення про порушення

З метою попередження виникнення конфлікту інтересів, що може спричинити фінансові та репутаційні втрати, в Банку розроблена Політика запобігання конфліктам інтересів АТ «ЮНЕКС БАНК».

Працівники Банку забезпечують управління конфліктами інтересів з метою уникнення суперечності між їхніми особистими інтересами і посадовими обов’язками, що впливає на добросовісне виконання ними своїх повноважень у Банку.

Якщо Вам відомі факти неналежної поведінки працівників Банку, що можуть завдати фінансових, репутаційних та інших втрат Банку та клієнтам (недотримання законодавства, неналежні дії щодо збереження банківської, та/або комерційної таємниці, та/або конфіденційної інформації, неетична поведінка працівника, зловживання службовим становищем, що може зашкодити інтересам Банку та його репутації тощо), Ви можете проінформувати нас про це, направивши відповідне повідомлення.

Повідомлення про поведінку, яка не відповідає корпоративним і професійним стандартам Банку, а також про будь-які порушення чинного законодавства можна відправити:

  • залишивши повідомлення на офіційному сайті Банку: www.unexbank.ua;
  • відправивши листа за юридичною адресою Банку: 03040 м. Київ, вул. Васильківська, 14 – з приміткою «Управлінню комплаєнс АТ «ЮНЕКС БАНК».
  • на електронну адресу Управління комплаєнс: [email protected].


При заповненні повідомлення просимо дотримуватись наступних рекомендацій:

1. В повідомленні бажано зазначити назву відділення, відділу, управління чи іншого структурного підрозділу Банку, а також П.І.Б. та посаду особи, яка на Вашу думку, вчинила етичний проступок та/або порушила норми чинного законодавства України.

2. В повідомленні про порушення необхідно зазначити дату інциденту (дату вчинення посадовою особою Банку етичного проступку та/або порушення нею норм чинного законодавства України). Ви будете повідомленні про таке рішення, у разі залишення контактних даних.

3. Необхідно обрати тему повідомлення та обґрунтувати в чому полягає порушення, а також, за можливості, надати докази.

4. Якщо в повідомленні Ви зазначите свої прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані, то ми обов’язково повідомимо Вам результати перевірки (повідомлення може бути і анонімним, і воно також буде розглянуте).

ВАЖЛИВО! Якщо Ви вказали свої персональні дані - просимо погодитись на їхню обробку!

5. Повідомлення про порушення, написані з метою вирішення особистих конфліктів із посадовими особами Банку, розглядатися не будуть. Звертаємо Вашу увагу, що такі дії можуть завдати шкоди іншій особі, а також це є посяганням на права іншої особи.


Ми зацікавлені в отриманні своєчасної та достовірної інформації, тож кожне звернення про неналежну поведінку, конфлікт інтересів, а також про будь — які порушення чинного законодавства обов’язково буде розглянуто.


icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?