Відділення та банкомати

Звернення клієнтів

У даному розділі викладений порядок інформування клієнтів щодо порядку роботи банку з розгляду їх звернень


Адреса головного офісу АТ "ЮНЕКС БАНК" - 03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 14. Приймальна: тел.: +380 (44) 585 14 75, e-mail: [email protected].


Центр турботи: тел.: 0 800 3 111 33 (безкоштовно в межах України), тел.: +380 (44) 585 14 87, e-mail: [email protected].

Показати ще
Графік прийому Вимоги до звернень Порядок розгляду звернень
Увага! Прийом громадян керівниками АТ «ЮНЕКС БАНК» під час дії режиму воєнного стану не проводиться.
Графік прийому громадян керівниками АТ «ЮНЕКС БАНК»:


Голова Правління – щосереди з 17:00 до 18:00.

Особистий прийом проводиться за попереднім записом за телефоном: (044) 585-14-75, вн. 9000 або 9292. 


Під час попереднього запису на особистий прийом у Клієнта з’ясовується наступна інформація:

 • Прізвище, ім'я, по батькові;
 • Дату народження;
 • Місце проживання;
 • Зміст порушеного питання;
 • Номер телефону для зв'язку.


Під час здійснення запису на особистий прийом Клієнту повідомляються наступні дані: 

 • Дата, час та місце особистого прийому;
 • Необхідність мати з собою документи, що посвідчують особу; 
 • Порядок доступу до приміщення Банку відповідно до вимог пропускного режиму; 
 • Визначення послідовності та можливої зміни послідовності особистого прийому керівниками Банку; 
 • Необхідності попередньої підготовки письмового звернення для подання його разі потреби під час особистого прийому;
 • Вимоги до оформлення письмового звернення;
 • Орієнтовний ліміт часу на прийом одного Клієнта.
Звернення Клієнта має містити:
 • Прізвище, ім’я, по батькові;
 • Місце реєстрації/місця перебування;
 • Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
 • Підпис Клієнта із зазначенням дати.


В електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку Клієнту може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. При цьому, якщо електронне звернення надсилається без використання електронного цифрового підпису, то воно повинно мати вигляд скан-копії або фото копії

!Важливо. Письмове звернення вважається анонімним та не підлягає розгляду, якщо не зазначено місце проживання/місце перебування, не підписане Клієнтом, а також таке, з якого неможливо встановити авторство


У письмовій формі Звернення надаються наступним чином:
 • Надходять засобами поштового зв’язку;
 • Надаються до Банку Заявником особисто або через уповноваженого представника;
 • Надсилаються до Банку з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку.


В усній формі Звернення надаються наступним чином: 
 • При зверненні заявника до контактного центру Управління дистанційних каналів продажів;
 • При особистому прийомі Заявника керівниками Банку;
 • При зверненні Заявника до відділення чи торговельної точки Банку.

Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного календарного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у Зверненні питання неможливо, строки розгляду Звернення можуть бути в порядку винятку продовжені, про що повідомляється особі, яка подала Звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у Зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

Розгляд звернення по операціях, вчасно опротестованих Клієнтом, відбувається у строк до ста вісімдесяти робочих днів з моменту подання заяви Клієнтом. Строк процедури опротестування може бути пролонгований в особливих випадках згідно з правилами відповідної платіжної системи та/або відповідно до процедур передбачених внутрішніми нормативними документами Банку


Звернення, оформлене без дотримання вимог щодо оформлення цього Положення, повертається Клієнту з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 робочих днів від дня його надходження.

Якщо питання, порушені в одержаному Банком Зверненні не входять до повноважень Банку або Звернення не містить даних, необхідних для прийняття Банком обґрунтованого рішення, в строк не більше 5 робочих днів таке Звернення повертається Клієнту з відповідними роз’ясненнями.

Банком не розглядаються повторні звернення одного і того ж Клієнта з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.


Порядок подання звернення особисто, або через уповноважену особу
 • Звернення, оформлені належним чином та подані у встановленому порядку відповідно до вимог законодавства України, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду Банком.
 • Звернення, які надійшли до Банку у письмовій формі засобами поштового зв’язку або надані до Банку особисто, підлягають обов’язковій реєстрації.
 • У разі надання Заявником особисто або через уповноваженого представника письмового звернення до Банку, на його вимогу, проставляється відмітка про надходження та така копія повертається Заявнику особисто або через уповноваженого представника.
 • Подання письмових звернень клієнтів також може бути здійснено у відділеннях банку, адреси яких можна переглянути на цій сторінці, або шляхом надсилання за адресою головного офісу АТ "ЮНЕКС БАНК" - 03040, Україна, м. Київ, вул. Васильківська, 14.


Розділ "Звернення громадян" офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію щодо розгляду звернень Національним банком.

qr-image

Може стати у нагоді

icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?