Відділення та банкомати

Переваги овердрафту від Unex Bank

Овердрафт – це відновлювальна кредитна лінія на твоїй зарплатній картці від Unex Bank.

Встановлення ліміту віддалено – зателефонуй до Центру турботи або у відділення, і ми встановимо ліміт на рахунок, на який ти отримуєш заробітну плату.

Ні пластику! Відсутня необхідність отримувати ще одну картку – ліміт встановлюється на твою зарплатну картку.

Ти не пропустиш дату погашення, адже воно відбувається автоматично.

Показати ще

Умови програми для овердрафту

Умови програми Розрахунок платежу Приклад розрахунку вартості
Умови
 • Мінімальний та максимальний розмір ліміту овердрафту, гривень

  1 000 - 250 000

 • Строк кредитування, місяців

  12

 • Комісія за встановлення ліміту овердрафту

  Відсутня

 • Комісія за зняття готівки

  0% - згідно тарифного плану

 • Процентна ставка, річних

  42%

 • Нарахування процентів

  Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

 • Погашення ліміту овердрафту

  Погашення заборгованості у повному обсязі здійснюється щомісячно, в строк не пізніше 16:00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем зняття (використання) коштів ліміту овердрафту

 • Додаткові витрати

  Супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку згідно з умовами цього Договору, а саме:

  • відкриття/закриття поточного рахунку;

  • переказ з поточного рахунку суми кредитних коштів;

  • інші послуги, які надаються Позичальнику та визначені Тарифами банку.

  Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на сайті за посиланням.

 • Реальна процентна ставка, % річних

  50,1%

Послуги

Умови

Мінімальний та максимальний розмір ліміту овердрафту, гривень

1 000 - 250 000

Строк кредитування, місяців

12

Комісія за встановлення ліміту овердрафту

Відсутня

Комісія за зняття готівки

0% - згідно тарифного плану

Процентна ставка, річних

42%

Нарахування процентів

Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення ліміту овердрафту

Погашення заборгованості у повному обсязі здійснюється щомісячно, в строк не пізніше 16:00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем зняття (використання) коштів ліміту овердрафту

Додаткові витрати

Супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку згідно з умовами цього Договору, а саме:

 • відкриття/закриття поточного рахунку;

 • переказ з поточного рахунку суми кредитних коштів;

 • інші послуги, які надаються Позичальнику та визначені Тарифами банку.

Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на сайті за посиланням.

Реальна процентна ставка, % річних

50,1%

Розрахунок на прикладі овердрафту в розмірі 250 тис. грн:

 • 01.07.2022 року клієнт використав весь ліміт овердрафту в розмірі 250 тис. грн
 • 31.08.2022 року (максимальний строк, до якого клієнт має погасити використаний ліміт овердрафту згідно з умовами продукту) клієнт погасив 250 тис. грн
 • Загальні витрати клієнта за період з 01.07.2022 по 31.08.2022 дорівнюють 17 547,95 грн
 • Орієнтовна загальна вартість такого кредиту для клієнта (у тому числі, тіло кредиту, проценти, комісії та інші платежі) – 267 547,95 грн
 • Реальна річна процентна ставка – 50,1%
 • Дані розрахунки орієнтовні

Корисна інформація

Питання та відповіді Файли для завантаження

Так, клієнт має право відмовитись від встановленого ліміту овердрафту без пояснення причин, у тому числі в разі витрачання ним кредитних коштів, протягом 14 календарних днів з моменту встановлення відповідного ліміту. Для цього клієнт подає до банку письмову заяву про відмову від встановленого ліміту овердрафту. При цьому клієнт зобов’язаний протягом 7 календарних днів з дати подачі заяви повернути банку кошти у розмірі витраченої суми овердрафту та сплатити проценти/комісії за період з дня використання ліміту овердрафту до дня повернення коштів – за ставкою, встановленою Тарифами, а також вчинити інші можливі дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» та/або Публічною пропозицією АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.

Ознайомитись можна за посиланням.

Ні, в рамках надання та обслуговування ліміту овердрафту, АТ ЮНЕКС БАНК не залучає кредитних посередників , немає необхідності у додаткових та супутніх послуг Банку, а також витрати на третіх осіб не передбачені.

У разі невиконання клієнтом обов’язків за договором банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.

Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом (овердрафтом) та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?