Відділення та банкомати

АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує про проведення конкурсного відбору зовнішнього аудитора

12 вересня

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» (надалі - Банк) оголошує конкурс з обрання суб’єкта аудиторської діяльності (надалі - САД) для проведення аудиту фінансової звітності Банку за 2022 рік у відповідності до вимог законодавства України. 

Предмет конкурсу: 
 • проведення аудиту річної фінансової звітності Банку у відповідності до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту; 
 • перевірка «Звіту про управління» (Звіт керівництва);
 • оцінка якості активів Банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями станом на кінець дня 31 грудня 2022 року (в разі необхідності її здійснення в 2023 році);
 • проведення огляду проміжної звітності Банку (в разі необхідності, згідно окремого договору).
Вимоги до учасників конкурсу:


У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017, із змінами (надалі – Закон про аудит) до САД, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру.

Зміст пропозиції конкурсу


Пропозиція щодо участі в конкурсі, яка подається учасником конкурсу, повинна складатися з сканокопій:

 • документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника конкурсу щодо підпису документів пропозиції щодо участі в конкурсі;
 • документів, що підтверджують відповідність САД критеріям відбору для участі у конкурсі щодо проведення аудиту фінансової звітності Банку;
 • документів, що підтверджують кваліфікаційну відповідність аудиторів, що будуть підписувати аудиторський висновок;
 • документів, що підтверджують незалежність САД, його аудиторів, ключового партнера з аудиту щодо Банку;
 • інформації про підтвердження необхідного досвіду роботи на ринку аудиторських послуг для забезпечення проведення аудиту фінансової звітності банків;
 • інформації про підтвердження достатності ресурсів для забезпечення проведення аудиту фінансової звітності Банку у визначені терміни;
 • пропозицій щодо вартості аудиторських послуг;
 • інформації щодо контактних осіб, які уповноважені вести переговори, їх посади, номери телефонів, електронні адреси та іншу необхідну інформацію;
 • інших документів/інформації по запиту Банку за необхідності.
Основні критерії відбору САД: 
 • САД, ключовий партнер з аудиту, аудитор, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту мають необхідний досвід роботи, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки; 
 • САД має достатню кількість штатних кваліфікованих працівників, які будуть залучатися до виконання завдань з аудиту фінансової звітності Банку та підтвердили кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
 • Відсутність у САД, її керівника та/або аудиторів, які працюють в САД (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;
 •  Відсутність фактів недотримання САД вимог нормативно- правових актів НБУ з питань порядку подання банком до НБУ аудиторського звіту в частині достовірності та розкриття інформації, яка має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку;
 • САД має можливість завершення аудиторських процедур щодо аудиту фінансової звітності у визначені строки;
 • Відсутність фактів неподання САД до НБУ інформації та документів, визначених статтями 9 та 70 Закону «Про банки і банківську діяльність», статтями 31, 35 та 36 Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»; 
 • Вартість аудиторських послуг;
 • Якість інформації, яка надається.
Строк виконання послуг аудиту: 

завершення аудиторських процедур та надання аудиторських висновків в строк до 07.04.2023.


Термін подачі конкурсних пропозицій до 18:00 10.10.2022 включно, на електронну адресу: [email protected] 

Банк зберігає за собою право не розглядати пропозиції, що надійшли після встановленого терміну та/або подані з порушенням умов Конкурсу.

Повідомлення про результати Конкурсу буде надіслано учасникам електронною поштою. 

Контактна особа: Роман Погребняк, тел. 0 800 3 111 33, вн. № 9147.

Порядок проведення конкурсу
icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?