Відділення та банкомати

Вносимо окремі зміни до правил надання споживчих кредитів

07 лютого

5 лютого 2024 року рішенням Правління АТ «Юнекс Банк» було затверджено оновлену редакцію Правил (договірних умов) надання споживчого кредиту, що набере чинності 7 березня цього року. Зміни, що внесені до документу, стосуються базових умов надання та обслуговування споживчих кредитів та жодним чином не впливають на істотні характеристики кредитних продуктів та раніше виданих банком кредитів.


В оновленій редакції Правил уточнено окремі терміни та поняття, а також додано нові. Вдосконалено положення щодо використання банком факсимільного підпису, уточнено порядок дострокового погашення кредиту, положення щодо сплати неустойки (пені, штрафу), деякі положення приведено у відповідність до вимог законодавства, зокрема закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».


Крім того, оновлену редакцію Правил доповнено положеннями про порядок надання банком електронних довірчих послуг, використання удосконаленого електронного підпису за умови технічної реалізації банком, уточнено право банку вимагати від клієнта дострокового виконання в повному обсязі зобов’язань за кредитним договором при настанні визначених подій. Документ доповнено вимогами про необхідність надання позичальником інформації та/або документів, окремих змін зазнав розділ 9, що унормовує порядок зміни умов та правил та/або тарифів банку.


Також у зв’язку з втратою актуальності з Правил було виключено розділ 12, який визначав порядок вчинення заходів щодо пом’якшення навантаження позичальника за договором про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб на період дії обставин непереборної сили (форс-мажору).


Оновлена редакція Правил (договірних умов) надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» із зазначеними змінами набере чинності 07 березня 2024 року.


У разі незгоди клієнта з запропонованими банком змінами клієнт має право розірвати кредитний договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання, повідомивши банк про розірвання кредитного договору шляхом подання до банку відповідної заяви у порядку, передбаченому Правилами (договірними умовами) надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК».


Якщо клієнт до дати набуття чинності відповідними змінами письмово не повідомить банк про розірвання кредитного договору, пропозиція про таку зміну вважається прийнятою клієнтом, а Правила (договірні умови) надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК», відповідно, змінено за згодою сторін із зазначеної дати.


Ознайомитися з новою редакцією Правил можна за посиланням.

icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?