Відділення та банкомати

Вносимо зміни до публічної пропозиції на укладання ДКБО фізичних осіб

21 листопада

Зверни увагу. 22 грудня 2023 року набере чинності оновлена редакція «Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб».


Зміни стосуються наступного:


  • Розділ 1. «Терміни та поняття» доповнено новими термінами та внесені зміни в існуючі;
  • доповнено новими положеннями пункт щодо використання Банком факсимільного підпису Банку (пункт 2.1.11.);
  • внесено уточнення щодо відкриття Вкладних рахунків в Мобільному застосунку (пункт 4.6.17.); деталізовано порядок повідомлення Клієнтів про зміну процентної ставки за Вкладами, що пролонгуються (пункт 5.11.11.), а також додано право Банку припинити пролонгацію Вкладу при настанні визначених Договором подій (пункт 5.1.10.);
  • доповнено новими положеннями пункт про право Банку застосовувати додаткові заходи безпеки під час проведення операцій Клієнтами, які протягом 180 днів не здійснювали операції, право Банку використовувати посилену автентифікацію при відновленні доступу до “особистих кабінетів” (Мобільного застосунку), платіжних застосунків, розблокування/перевипуску Платіжних карток, зміни Фінансового номера телефону (детальніше – пункт 6.3.62), а також в Правилах користування платіжними картками надані рекомендації Клієнтам - при здійсненні Платіжних операцій за допомогою засобів дистанційної комунікації Банку використовувати геолокацію (пункт 2.1.26.);
  • доповнено положеннями щодо права Банку вимагати від Клієнта дострокового виконання в повному обсязі зобов’язань за Договором при настанні визначених подій (детальніше в пункті 6.3.12.).
  • внесені інші незначні виправлення та удосконалення.


Зміни до затвердженої «Публічної пропозицію АТ «ЮНЕКС БАНК» наберуть чинності 22 грудня 2023 року.


У разі незгоди Клієнта з запропонованими Банком змінами Клієнт має право розірвати Договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання, повідомивши Банк про розірвання Договору шляхом подання до Банку відповідної заяви у порядку, передбаченому Договором.


Якщо Клієнт до дати набуття чинності відповідними змінами письмово не повідомить Банк про розірвання Договору, пропозиція про таку зміну вважається прийнятою Клієнтом, а Договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, відповідно, змінено за згодою Сторін з зазначеної дати.


Ознайомитися з новою редакцією можна за посиланням.

icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?