Вхід до особистого кабінету

Кредит на придбання нового автомобілю

Умови кредиту на придбання нового автомобілю

 

Сума кредиту

від 100 000 грн. – 1 000 000грн.

Валюта кредиту

гривня

Термін кредитування

до 60 місяців

Власний платіж клієнта, відсотки від суми кредиту

від 20 % від вартості транспортного засобу

Вартість Забезпечення визначається як сума, що вказана в договорі купівлі-продажу Транспортного засобу або сума, яка вказана в специфікації на Транспортний засіб та/або в рахунку-фактурі на додаткове обладнання, що встановлено на Транспортний засіб і є невід’ємною його частиною.

Процентна ставка, відсотків річних

Строк (міс.)

Початковий внесок (%)

20

30

40

50

0-12 міс.

13,99%

12,99%

11,99% 9,49%

13-24 міс.

15,99%

14,99%

13,99% 11,99%

25-36 міс.

16,99%

15,99%

14,99% 13,99%

37-48 міс.

17,99%

16,99%

15,99% 14,99%
    49-60 міс.     18,99%     17,99% 16,99% 15,99%

Комісія за надання кредиту (одноразово)

1,99 %

розраховується як процент від суми наданого кредиту, одноразово в день отримання кредиту за рахунок власних коштів

Забезпечення

Транспортний засіб. Забезпеченням не може виступати:

 • транспортний засіб виробників Ірану, Індії.
 • транспортний засіб б/в (бувший у вжитку)

Схема погашення кредиту

за ануїтетною схемою або за стандартною схемою

Порука

Обов’язкова порука одного з подружжя, близьких родичів або у разі їх відсутності будь-якої третьої особи, порука юридичної особи.

Вид кредитної операції та форма видачі кредиту

Кредит на купівлю транспортного засобу  шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Позичальника з подальшим перерахуванням на рахунок автосалону відповідно договору куплі-продажу автомобіля (або згідно рахунку-фактури/специфікації).- не тарифікується

Страхування

страхування транспортного засобу за програмою Повного КАСКО – 6,99%  від заставного вартості;

ОСЦПВ (окрім осіб, що звільнені від сплати страхового платежу згідно чинного законодавства України) – від 1500 грн в залежності від типу транспортного засобу та тарифів СК- орієнтовно);

Послуги нотаріуса

до 3000,00 грн (орієнтовно)

Інші послуги третіх осіб

В залежності від тарифів та наданих послуг такими особами від 50 грн – 10 000 грн (орієнтовно)

внесення інформації про обтяження рухомого майна в ДРОРМ, збір на обов’язкове пенсійне страхування (при набутті права власності на легкові автомобілі) – залежно від вартості легкового автомобіля,

платежі, що супроводжуються при здійсненні реєстрації автомобіля в органах МВС – залежно від виду автомобіля та об’єму циліндрів двигуна.

Інші послуги банку

Від 100 грн - до 500 грн (в залежності від обраної послуги)


Порівняння умов кредитів на нове авто

 

КАЛЬКУЛЯТОР

з розрахунку кредиту на придбання нового автомобілю


 

Приклад розрахунку вартості кредиту за стандартною схемою погашення при отриманні кредиту на суму 1 000 000,00 грн на термін 48 місяців, власним внеском 20%:
 • Загальна вартість кредиту складе 1 490 038,45 грн. 
 • Загальні витрати за кредитом ( проценти за користування кредитом, комісії та інші обовязкові платежі за супровідні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб, повязані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту 490 038,45 грн. 
 • Орієнтовна реальна річна процентна ставка становитиме 20,92% річних
 • Дані розрахунки орієнтовні.

Важливо! З детальними умовами кредитування, розрахунком реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту можна ознайомитися під час собистого звернення до відділення банку.

Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється на підставі вимог Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року.

Індивідуальний розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту клієнту надається при укладанні Договору.

Інформація про суттєві характеристики послуги з надання споживчого кредиту і можливість здійснити порівняння кредитних продуктів - виникають при виборі програми кредитування: терміну кредиту, власного внеску і суми кредиту в кредитній калькуляторі.


Корисна інформація

 

Основні вимоги до клієнта – отримувача кредиту:

 • фізична особа - резидент України;
 • віком старше 21 року на дату оформлення кредитного договору та молодше 65 років на дату закінчення кредитного договору;
 • обов’язкове офіційне працевлаштування, наявність постійного доходу як найманого працівника або як фізичної особи-підприємця,
 • стаж на останньому місці роботи не менше 6 місяців, для фізичних осіб-підприємців – термін здійснення підприємницької діяльності не менше 12 місяців.

Документи для оформлення кредиту

 

Основні переваги:

 • дострокове погашення кредиту, в будь-який момент без штрафних санкцій.
 • привабливі цінові умови кредитування.
 • задоволення своїх споживчих потреб у авто транспорті, навіть не маючи повної суми коштів для його придбання.

Як отримати: 

 

Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави).

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за його користування  відповідно до умов Договору та вимог законодавства України, уключаючи:
повернення суми кредиту, комісій та сплати процентів за користування  ним у строки та згідно з графіком платежів, передбачених у Договорі про споживчий кредит.

При оформленні споживчого кредиту, кредитні кошти за кредитом перераховуються на поточний рахунок Клієнта, який відкривається Клієнту на умовах Тарифного плану згідно Договору.

Клієнт має право  на відмову від Договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
− законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
– Законом України «Про споживче кредитування» ;
− Договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом

Право на відмову від Договору про споживчий кредит не застосовується щодо договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів).

Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення Кредиту, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.

Банк задовольняє вимогу щодо погашення заборгованості за кредитом за рахунок переданого в заставу рухомого майна в позасудовому порядку в разі наявності відповідного застереження в договорі застави.

Застава майна припиняється у разі повного погашення заборгованості клієнта за договором, закінчення строку дії договору або реалізації предмета застави.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України .

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує проценти за період з дня одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором).

 

Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором.

За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф 0,1% від суми кредиту - за ненадання будь-яких документів; 250 грн-шраф за кожен виїзд представника банку для огляду  тр.засобу (у випадку ненадання на огляд тр.засіб), якщо інше не передбачено законодавством.

За невиконання або неналежне  виконання зобов’язань Сторонами за Договором  Сторони несуть  відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За порушення строків повернення Кредиту та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.

У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку

Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання. Банк має право унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

 

Файли для завантаження

 

ОЦІНОЧНІ КОМПАНІЇ ТА НОТАРІУСИ

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ - ПАРТНЕРИ

ТАРИФИ ПО КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЯХ ДЛЯ КЛІЄНТІВ - ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ "ЮНЕКС БАНК"

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ ЗА НАДАННЯ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ НА НОВЕ АВТО

ПАМ’ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ

ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ-ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

ШАБЛОНИ ДОГОВОРІВПАСПОРТ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ+ГРАФІК

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ, ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

 

ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗВЕРНЕННЯМИ КЛІЄНТІВ

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

РЕЙТИНГИ БАНКУ

 

Найкращі кредитні програми від Юнекс Банк

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»