0 800 500 686

Кредит готівкою №2

 

 

Умови програми кредитування:

 

Валюта кредиту

Гривня

Розмір кредиту, гривень

від 1 000 до - 200 000 грн.

Процентна ставка, річних

12 %

Термін кредиту, місяців

від 1 до 24 місяців

Комісія за обслуговування кредиту,%, щомісячна

3,49%

     Нараховується на первинну суму наданого кредиту та сплачується щомісячно (входить до складу ануїтетного платежу.

Комісія за управління кредитом,%, разова

відсутня

     Комісія за надання кредиту, разова

    відсутня

Страхування

 • життя
 • від нещасного випадку
 • від ризику втрати роботи 

Згідно умов Договору страхування (за рахунок кредитних коштів)

     Обовязкове укладання договору добровільного страхування життя позичальника, максимальний вік якого 70 років на момент оформлення Кредиту.

Схема погашення кредиту 

Ануїтет

Забезпечення 

Без забезпечення

Вид кредитної операції та форма видачі кредиту 

Кредит на споживчі потреби. Перерахування коштів на поточний рахунок позичальника. Відкриття поточного рахунку не терифікується 

 

КАЛЬКУЛЯТОР

 

 

 

Приклад розрахунку вартості:

 

 • При бажанні отримати кредит у сумі 30 000,00 грн. на термін 12 місяців з щомісячною комісією 3,49%:
 • Загальна вартість кредиту складе 44 549,57 грн.;
 • Загальні витрати за кредитом (проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб), пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту 14 549,57 грн.;
 • Орієнтовна реальна річна процентна ставка буде становити 110,35% річних.
 • Дані розрахунки орієнтовні

 

Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється на підставі вимог Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року.

Важливо! З детальними умовами кредитування, розрахунком реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту можна ознайомитися під час собистого звернення до відділення банку.

Індивідуальний розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту клієнту надається при укладанні Договору.

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Основні вимоги до клієнта – отримувача кредиту:

 • фізична особа - резидент та громадянин України;
 • мінімальний вік на момент оформлення Кредиту - 21 рік, максимальний вік на момент оформлення Кредиту -  65 років/70 років, за умови обов’язкового укладання договору добровільного страхування життя;
 • має постійний дохід та місце працевлаштування.
 • При оформленні суми від 30 000 грн необхідна довідка про доходи за останні 6 місяців.

 

Основні переваги:

 • без забезпечення та поруки;
 • без прихованих платежів та комісій;
 • автоматичне погашення заборгованості - послуга "регулярний платіж";
 • додаткова послуга страхування;
 • дострокове погашення без штрафних санкцій.

 

Погашення кредиту:

 • Щомісячно рівними частинами не пізніше 10 числа кожного місяця:
 • автоматично з карткового рахунку за допомогою послуги «регулярний платіж»;
 • через відділення АТ «ЮНЕКС БАНК»;
 • онлайн на сайті банку;
 • через відділення будь-яких банків на території України;
 • через термінали самообслуговування.

АТ "ЮНЕКС БАНК" у сфері споживчого кредитування співпрацює з партнерами. Платежі за послуги партнера та третіх осіб, що підлягають сплаті Позичальником – відсутні.
 

 

Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави).

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України . 
Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору (у разі відмови від такого договору клієнт сплачує проценти за період з дня одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором)
.

 

 

Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором.

За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі  200,00 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.

Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
Банк має право унесення інформації до кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому
.

 

ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

ШАБЛОНИ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ
ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТУ
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
ПАМ’ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ
ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ - ПАРТНЕРИ
ТАРИФИ ПО КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЯХ ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «ЮНЕКС БАНК"
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

 

Правила надання споживчих кредитів

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 01.09.2020)

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 21.04.2020)

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 16.03.2020)

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 20.11.2019)

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 25.10.2019)

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 25.09.2019)

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 24.06.2019)

ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) НАДАННЯ СПОЖИВЧИХ КРЕДИТІВ (чинні з 26.02.2019)

 

Найкращі кредитні програми від Юнекс банк

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2018, АТ «ЮНЕКС БАНК»
ОНЛАЙН ЧАТ