Вхід до особистого кабінету

Unex Бонус

ПРИМНОЖУЄМО ГРОШІ

Дозволь грошам працювати -
обирай депозит Unex Бонус

Депозит для клієнтів, які прагнуть отримати приємний бонус до депозиту

Депозитна програма розрахована на клієнтів, які прагнуть отримати дохід від розміщених коштів.

А для цього банк ще й надає вам підвищену ставку на перший місяць розміщення коштів.

Крім того, власники депозиту мають можливість отримати овердрафт під депозит.

 

Процентні ставки за депозитом "Unex Бонус" 

та інші умови, які вводяться в дію з 11.10.2021

Строк, дні

Відсотків річних (виплата в кінці строку)

Відсотків річних (виплата щомісячно)
від 5000 грн. від 5000 грн.
32 13,00

12,75

64 9,00

8,75

93 9,00

8,75

124 9,00

8,75

153 9,00

8,75

184 9,00

8,75

213 9,00

8,75

243 9,00

8,75

274 9,00

8,75

 

 

Умови депозиту "Unex Бонус"

 

Термін вкладу, днів

274

Валюта вкладу

Гривня

Мінімальна сума депозиту

5000 грн

Пролонгація вкладу

Так. 

Виплата процентів

У кінці строку/Щомісячно

Можливість оформити договір

Без права поповнення

Поповнення

Не передбачено

Дострокове зняття коштів

Не передбачено

Інші умови

Для виплати процентів та повернення вкладу проводиться відкриття поточного рахунку фізичної особи з використанням платіжної картки у валюті вкладу. За наявності у Клієнта вже відкритого поточного рахунку фізичної особи з використанням платіжної картки, виплата процентів та повернення суми вкладу може здійснюватися на цей рахунок. Як виняток, можлива виплата процентів та повернення суми вкладу на поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку. Якщо такий рахунок відсутній, його відкриття здійснюється згідно з діючим Банківським продуктом роздрібного бізнесу «Поточний рахунок фізичної особи/ поточний рахунок фізичної особи з  використанням  платіжних карток». При пролонгації Договору встановлюється новий розмір процентної ставки за Договором банківського вкладу, що відповідає розміру процентної ставки, яка діє в Банку для таких депозитів на дату продовження розміщення Вкладу, без укладання будь-яких додаткових угод

Порядок повернення вкладу

Повернення вкладу здійснюється в останній день строку вкладу (або у перший робочий день після дати закінчення строку вкладу, якщо дата закінчення є неробочим днем) згідно з умовами Договору на поточний рахунок Клієнта у Банку

 

Калькулятор «Unex Бонус»

 

Корисна інформація

 

Документи для оформлення депозитних рахунків

1. Для фізичних осіб-резидентів:

  • паспорт громадянина України;
  • документ про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків.

2. ​​​​Для фізичних осіб-нерезидентів:

  • паспорт;
  • документ, що засвідчує походження готівкових коштів.

 

Як відкрити депозит: 

  • Для цього достатньо звернутися до будь-якого відділення Банку, надавши необхідні документи для відкриття депозитного рахунку.

 

Файли для завантаження

 

Типові договори

АНКЕТА-ЗАЯВА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ «UNEX БОНУС»

Довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб

 

Інші файли

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСЛУГИ БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ

УМОВИ ДЕПОЗИТНИХ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗВЕРНЕННЯМИ КЛІЄНТІВ

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

РЕЙТИНГИ БАНКУ

 

Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою

Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.
Договором не передбачена можливість дострокового розірвання за ініціативою вкладника.
Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку, спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг). 
Банк не має права вносити зміни в договори укладені з клієнтами в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом. 
Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою дистанційних каналів комунікації. 
Клієнт має право на відмову від договору про надання банківської послуги, якщо таке право передбачено законом.

 

 

Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором

У разі несвоєчасного звернення вкладника в банк щодо повернення грошових коштів залучених за договором на розміщення банківського вкладу (депозиту), для клієнта відсутні будь-які наслідки. Строкові вклади (депозити), повертаються клієнту автоматично в дату закінчення строку вкладу (депозиту) шляхом переказу коштів на поточний рахунок клієнта.

 

 

Найкращі кредитні програми від Юнекс Банк

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»