Вхід до особистого кабінету

Кредит "Вільний"

Кредит

"Вільний"

Можливість зручного перекредитування до 10 позик інших банків

Переваги

Отримай 3 місяці фінансової свободи!
Нескінчені платежі за кредитами у різних банках з’їдають твій час та гроші? Допоможемо звільнитись від незручних зобов’язань! Обирай кредит «Вільний» та отримай можливість зручного рефінансування до 10 кредитів інших банків.

UnexBank допоможе погасити кредити в інших банках та отримати 3 місяці фінансової свободи, адже за кредитом “Вільний” ти маєш до 92 днів пільгового періоду. У цей період, згідно графіку, ти сплачуватимеш тільки відсотки за кредитом та комісію за обслуговування кредиту. Внесення платежів за основним боргом починається з четвертого місяця за графіком платежів.

Використай цей час, як тобі зручно. Вирушай в омріяну подорож, зроби довгоочікувану покупку або просто скористайся можливістю зменшити свій борг.
Рефінансуй до 10 кредитів одночасно
3 місяці пільгового періоду
Комфортний строк
16 / 27 / 39 / 51 місяць
Обирай сам!
Максимальна сума кредитування до 350 тис. грн

Умови програми кредитування

для Кредиту "Вільний"
Умови програми
Розрахунок платежу
 • Валюта кредиту
  Гривня
 • Розмір кредиту, гривень
  від 30 000 до - 350 000 грн.
 • Процентна ставка, річних
  14,99% для кредитів до 99 999,00 грн.
  44,44% для кредитів більше 100 000,00 грн.
 • Термін кредиту, місяців
  16 міс.27 міс.39 міс.51 міс.
 • Строк пільгового періоду
  3 місяці
 • Комісія за обслуговування кредиту (щомісячна), %
  1,9% для кредитів до 99 999,00 грн.
  0% для кредитів більше 100 000,00 грн.
  Нараховується на первинну суму наданого кредиту та сплачується щомісячно (входить до складу щомісячного платежу.
 • Комісія за управління кредитом, %, разова
  Відсутня
 • Комісія за надання кредиту, разова
  Відсутня
 • Страхування:
  • - життя
  • - від нещасного випадку
  • - від ризику втрати роботи
  На вибір та за бажанням Клієнта Згідно умов Договору страхування (за рахунок кредитних коштів).
  Обов`язкове укладання договору добровільного страхування життя позичальника, максимальний вік якого 70 років на момент оформлення Кредиту.
 • Схема погашення кредиту
  Ануїтетний графік
 • Забезпечення
  Без забезпечення
 • Вид кредитної операції та форма видачі кредиту
  Кредит на споживчі потреби. Перерахування коштів на поточний рахунок позичальника. Відкриття поточного рахунку не тарифікується.
 • Реальная годовая процентная ставка, % годовых
  56.09% / 57,80 % / 57,14 % (розрахована за умов строку кредитування (16 міс/27 міс/39 міс), максимальної суми кредиту (99999.00 грн.)
  54.71% / 54,71 % / 54,71 % / 54,71% (розрахована за умов строку кредитування (16 міс/27 міс/39 міс/51 міс), максимальної суми кредиту (350’000.00 грн.) та з урахуванням вартості додаткових та супутніх послуг третіх осіб) - розмір залежить від строку та суми, додаткових та супутніх послуг третіх осіб та може відрізнятися від орієнтовної процентної ставки при вищезазначених умовах.
Приклад розрахунку вартості:
 • При бажанні отримати кредит у сумі 100 000,00 грн. на термін 16 місяців з процентною ставкою 44,44%
 • Загальна вартість кредиту складе 138 852,55 грн.
 • Загальні витрати за кредитом (проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за супровідні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб), пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту 38 852,55 грн
 • Орієнтовна реальна річна процентна ставка буде становити 54,71% річних
 • Дані розрахунки орієнтовні
Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється на підставі вимог Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року.
Важливо! З детальними умовами кредитування, розрахунком реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту можна ознайомитися під час особистого звернення до відділення банку. Індивідуальний розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту клієнту надається при укладанні Договору.

Корисна інформація

ми зібрали для вас відповіді на поширені питання
 • I.
  Основні вимоги до клієнта – отримувача кредиту
  • Фізична особа - резидент та громадянин України;
  • Мінімальний вік на момент оформлення Кредиту - 21 рік, максимальний вік на момент оформлення Кредиту - 65 років/70 років, за умови обов’язкового укладання договору добровільного страхування життя;
  • Має постійний дохід і постійне місце працевлаштування;
  • При оформленні суми від 50 000 грн необхідна довідка про доходи за останні 6 місяців;
  • В окремих випадках банк має право запитувати від клієнта додаткові документи для уточнення інформації, яка була надана останнім.
 • II.
  Основні переваги
  • Без забезпечення та поручительства;
  • Без прихованих платежів та комісій;
  • Автоматичне погашення заборгованості - послуга "регулярний платіж";
  • Додаткова послуга страхування;
  • Дострокове погашення без штрафних санкцій.
 • III.
  Погашення кредиту
  Щомісяця, згідно графіку платежів:
  • Автоматично з карткового рахунку за допомогою послуги «регулярний платіж»;
  • Через відділення АТ «ЮНЕКС БАНК»;
  • Онлайн на сайті банку;
  • Через відділення будь-яких банків на території України;
  • Через термінали самообслуговування.
  • АТ «ЮНЕКС БАНК» в сфері споживчого кредитування співпрацює з партнерами. Платежі за послуги партнерів і третіх осіб, що підлягають сплаті Позичальником - відсутні.
 • IV.
  Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави).
  • Клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб і вимог законодавства України.
  • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від банку або спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
  • Банк не має права вносити зміни в укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов`язкового повідомлення і згоди Клієнта відповідно до умов договору та чинним законодавством України.
  • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
  • Клієнт має право відмовитися від Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору / п.4.4.2. Правила надання споживчих кредитів (у разі відмови від такого договору клієнт протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору, клієнт зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, отримані відповідно до цього Договору та сплатити відсотки за період з дня отримання грошових коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або договором, Правилами надання споживчих кредитів).
  • Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення кредиту, в тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
  • Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов`язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
  • При оформленні споживчого кредиту, кредитні кошти по кредиту перераховуються на поточний рахунок Клієнта, який відкривається Клієнту безкоштовно на умовах тарифного плану згідно з Договором.
  • Клієнт має право на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку і на умовах, визначених: - законодавством, зокрема, споживчого кредиту; - Законом України «Про споживче кредитування»; - Договором укладеним між АТ «Юнекс Банк» і клієнтом.
 • V.
  Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов`язків за договором
  • За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов`язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі 200,00 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
  • За невиконання або неналежне виконання зобов’язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.
  • За порушення строків повернення Кредиту та/або комісії за обслуговування та/або процентів та/або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/або комісії за обслуговування та/ або процентів та/або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.
  • У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за Кредитним Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
  • Банк має право, у визначених Договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
  • Банк має право унесення інформації до Кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.
 • VI.
  Файли для завантаження
 • VII
  Правила надання споживчих кредитів
Найкращі кредитні програми від Юнекс Банк

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»