Відділення та банкомати

Вносимо окремі зміни до Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання ДКБО фізичних осіб

29 березня

29 квітня 2024 року набере чинності оновлена редакція Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб. Зміни, що вносяться, покликані привести договір у відповідність до останніх законодавчих змін та не стосуються істотних характеристик продуктів.


Зокрема в документ внесені наступні зміни:

  • додано інформацію відповідно до вимог Закону України «Про споживче кредитування» (із змінами внесеними Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг» № 3498-IX від 22.11.2023 р.) про денну процентну ставку, положення щодо продовження дії овердрафту та кредитного ліміту, зокрема, для кредитів, оформлених на строк 12 місяців, доповнено інформацією щодо зобов’язання Банку не пізніше 30 календарних днів до дати такого продовження направити клієнту повідомлення з пропозицією про таке продовження узгодженими у відповідному договорі каналами зв’язку, а також право клієнта безоплатно відмовитись від продовження строку користування кредитним лімітом у разі його незгоди з пропозицією Банку;
  • внесені зміни відповідно до вимог Постанови Правління Національного банку України №27 від 14.03.2024р. «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань захисту прав споживачів фінансових послуг” (що регулює вимоги до договорів);
  • уточнено інформацію про адреси Бюро кредитних історій, до яких Банк передає інформацію для формування кредитної історії клієнта;
  • внесені інші незначні правки та удосконалення.


Зазначені зміни закріплені рішенням правління АТ «Юнекс Банк» від 29 березня 2024 року. У разі незгоди клієнта з запропонованими Банком змінами клієнт має право розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання, повідомивши Банк про розірвання договору шляхом подання до Банку відповідної заяви у порядку, передбаченому договором. Якщо клієнт до дати набуття чинності оновленої Публічної пропозиції не повідомить банк про розірвання договору, пропозиція про таку зміну вважається прийнятою клієнтом, а Публічна пропозиція АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, відповідно, змінена за згодою сторін із зазначеної дати.

З оновленою редакцією Публічної пропозиції ти можеш ознайомитися за посиланням.

icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?