Відділення та банкомати

Вносимо зміни до Публічної пропозиції на укладання ДКБО

07 листопада

Шановні клієнти, зверніть увагу, що вносяться зміни до «Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб».


Зміни вносяться з метою виконання вимог законодавства України та стосуються наступного:

• доповнено та актуалізовано термінологію та поняття відповідно до змін законодавства (терміни «Діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях», «Іноземні публічні діячі», «Національні публічні діячі»);

• доповнено положеннями про надання клієнтом дозволу банку на надання банком іншим надавачам платіжних послуг інформації, що містить комерційну таємницю, таємницю надавача платіжних послуг, таємницю фінансового моніторингу (пункт 2.1.7.);

• внесено інші незначні виправлення та удосконалення.


Зміни до затвердженої «Публічної пропозицію АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб» набирають чинності з 8 листопада 2023 року.


У разі незгоди клієнта з запропонованими банком змінами клієнт має право розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання, повідомивши банк про розірвання договору шляхом подання до банку відповідної заяви у порядку, передбаченому договором.

Якщо клієнт до дати набуття чинності відповідними змінами письмово не повідомить банк про розірвання договору, пропозиція про таку зміну вважається прийнятою клієнтом, а договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, відповідно, змінено за згодою сторін з зазначеної дати.

Ознайомитися з новою редакцією можна нижче.

icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?