Вхід до особистого кабінету

Кредит готівкою Агентський

 

 

Умови програми кредитування:

 

Валюта кредиту

Гривня

Розмір кредиту, гривень

від 1 000 до - 200 000 грн.

Процентна ставка, річних

12 %

Термін кредиту, місяців

від 1 до 24 місяців

Комісія за обслуговування кредиту,%, щомісячна

3,49%

     Нараховується на первинну суму наданого кредиту та сплачується щомісячно (входить до складу ануїтетного платежу.

Комісія за управління кредитом,%, разова

5%

      Комісія за надання кредиту розраховується як процент від суми наданого кредиту, сплачується одноразово в день отримання кредиту (за рахунок кредитних коштів).

Страхування

 • життя
 • від нещасного випадку
 • від ризику втрати роботи 

Згідно умов Договору страхування (за рахунок кредитних коштів)

   Обовязкове укладання договору добровільного страхування життя позичальника, максимальний вік якого 70 років на момент оформлення Кредиту.

Схема погашення кредиту 

Ануїтет

Забезпечення 

Без забезпечення

Вид кредитної операції та форма видачі кредиту 

Кредит на споживчі потреби. Перерахування коштів на поточний рахунок позичальника. Відкриття поточного рахунку не терифікується 

 

КАЛЬКУЛЯТОР

 

 

Приклад розрахунку вартості:
 • При бажанні отримати кредит у сумі 30 000,00 грн. на термін 12 місяців з щомісячною комісією 3,49% з комісією за надання кредиту 5 % (за рахунок кредитних коштів):
 • Загальна сума кредиту буде  становити 31 578,95 грн.;
 • Загальна вартість кредиту складе 46 894,29 грн.;
 • Загальні витрати за кредитом (проценти за користування кредитом, комісії та інші обовязкові платежі за супровідні послуги кредитодавця, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб), повязані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту 16 894,29 грн.;
 • Орієнтовна реальна річна процентна ставка буде становити 133,16% річних
 • Дані розрахунки орієнтовні

 

Розрахунок реальної річної процентної ставки здійснюється на підставі вимог Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року.

Важливо! З детальними умовами кредитування, розрахунком реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту можна ознайомитися під час собистого звернення до відділення банку.

Індивідуальний розрахунок орієнтовної сукупної вартості кредиту клієнту надається при укладанні Договору.

 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Основні вимоги до клієнта – отримувача кредиту:

 • фізична особа - резидент та громадянин України;
 • мінімальний вік на момент оформлення Кредиту - 21 рік, максимальний вік на момент оформлення Кредиту -  65 років/70 років, за умови обов’язкового укладання договору добровільного страхування життя;
 • має постійний дохід та місце працевлаштування.
 • При оформленні суми від 50 000 грн необхідна довідка про доходи за останні 6 місяців.

 

Основні переваги:

 • без забезпечення та поруки;
 • без прихованих платежів та комісій;
 • автоматичне погашення заборгованості - послуга "регулярний платіж";
 • додаткова послуга страхування;
 • дострокове погашення без штрафних санкцій

 

Погашення кредиту:
Щомісячно рівними частинами не пізніше 10 числа кожного місяця:

 • автоматично з карткового рахунку за допомогою послуги «регулярний платіж»;
 • через відділення АТ «ЮНЕКС БАНК»;
 • онлайн на сайті банку;
 • через відділення будь-яких банків на території України;
 • через термінали самообслуговування.

 

АТ "ЮНЕКС БАНК" у сфері споживчого кредитування співпрацює з кредитними посередниками та партнерами. Платежі за послуги партнера та третіх осіб, що підлягають сплаті Позичальником – відсутні.

 

Попередження про можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту (без застави):

Клієнт повертає суму кредиту, комісії та проценти за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб та вимог законодавства України.

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку без обов'язкового повідомлення та згоди Клієнта відповідно до умов Договору та чинного законодавства України . 

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Клієнт має право відмовитись від Договору про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення відповідно до Договору/ п.4.4.2. Правил надання споживчих кредитів (у разі відмови від такого договору клієнт, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору, клієнт зобов’язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з цим Договором та сплатити проценти за період з дня одержання коштів за кредитом до дня їх повернення за процентною ставкою, встановленою Договором, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» або Договором, Правилами надання споживчих кредитів).

Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення Кредиту, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.

Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов’язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.

При оформленні споживчого кредиту, кредитні кошти за кредитом перераховуються на поточний рахунок Клієнта, який відкривається Клієнту безкоштовно на умовах Тарифного плану згідно Договору.

Клієнт має право  на відмову від Договору про надання фінансових послуг в порядку та на умовах, визначених:
− законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
– Законом України «Про споживче кредитування» ;
− Договором укладеним між АТ «ЮНЕКС БАНК» та клієнтом).

 

 

Можливі наслідки в разі невиконання Клієнтом обов'язків за договором.

За невиконання чи неналежне виконання Клієнтом своїх обов'язків по кредиту згідно з Договором про надання споживчого кредиту АТ «ЮНЕКС БАНК» для фізичних осіб, Банк має право застосувати штраф за порушення умов Договору у розмірі  200,00 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.

За невиконання або неналежне  виконання зобов’язань Сторонами за Договором  Сторони несуть  відповідальність згідно з чинним законодавством України.

За порушення строків повернення Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/ або комісії за обслуговування та/ або процентів та/ або комісій), розрахованої за кожний день прострочення Платежу, включаючи день сплати заборгованості.

У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за Кредитним Договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.

Банк має право, у визначених Договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.

Банк має право унесення інформації до Кредитного бюро/Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися Банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому.

 

ФАЙЛИ ДЛЯ ЗАВАНТАЖЕННЯ

ШАБЛОНИ КРЕДИТНИХ ДОГОВОРІВ
ІСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ КРЕДИТУ
ШАНОВНІ КЛІЄНТИ
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ
ПАМ’ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА БАНКУ ЗА СПОЖИВЧИМ КРЕДИТОМ
ПАМ'ЯТКА ПОЗИЧАЛЬНИКА, ЯКИЙ МАЄ ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПЕРЕД БАНКОМ
СТРАХОВІ КОМПАНІЇ - ПАРТНЕРИ
ТАРИФИ ПО КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЯХ ДЛЯ КЛІЄНТІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ В АТ «ЮНЕКС БАНК"
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ ПЛАТІЖНОЮ КАРТКОЮ
ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ

 

ПОРЯДОК РОБОТИ З ЗВЕРНЕННЯМИ КЛІЄНТІВ

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

РЕЙТИНГИ БАНКУ

 

Правила надання споживчих кредитів

 

Найкращі кредитні програми від Юнекс Банк

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»