0 800 3 111 33

Вхід до особистого кабінету

Овердрафт на зарплатну картку

Переваги

Переваги овердрафту від Unex Bank
Овердрафт – це відновлювальна кредитна лінія на твої зарплатній картці від Unex Bank.

Встановлення ліміту віддалено – зателефонуй у контакт-центр або відділення, і Банк вам становить ліміт на рахунок, на який ти отримуєш заробітну плату.

Ні пластику! Відсутня необхідність отримувати ще одну картку – ліміт встановлюється на твою зарплатну картку.

Ти не пропустиш дату погашення, адже воно відбувається автоматично.

Умови програми

для овердрафту від Unex Bank
Умови програми
Розрахунок платежу
Документи
 • Мінімальний та максимальний розмір ліміту овердрафту, гривень
  1 000 - 250 000
 • Строк кредитування, місяців
  12
 • Комісія за встановлення ліміту овердрафту
  відсутня
 • Комісія за зняття готівки
 • Процентна ставка, річних
  42%
 • Нарахування процентів
  Проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості
 • Погашення ліміту овердрафту
  Погашення заборгованості у повному обсязі здійснюється щомісячно, в строк не пізніше 16:00 години за київським часом останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем зняття (використання) коштів ліміту овердрафту
 • Додаткові витрати
  Супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку згідно з умовами цього Договору, а саме:
  • відкриття/закриття поточного рахунку;
  • переказ з поточного рахунку суми кредитних коштів;
  • інші послуги, які надаються Позичальнику та визначені Тарифами банку.

  Розмір та порядок сплати комісійної винагороди Банку/ супровідні послуги, які підлягають сплаті на користь Банку, визначаються згідно з чинними Тарифами за послуги АТ «ЮНЕКС БАНК», розміщеними на Сайті за посиланням.
 • Реальна процентна ставка, % річних
  50,1%
Розрахунок на прикладі овердрафту в розмірі 250 тис. грн:
 • 01.07.2022 року клієнт використав весь ліміт овердрафту в розмірі 250 тис. грн
 • 31.08.2022 року (максимальний строк, до якого клієнт має погасити використаний ліміт овердрафту згідно з умовами продукту) клієнт погасив 250 тис. грн
 • Загальні витрати клієнта за період з 01.07.2022 по 31.08.2022 дорівнюють 17 547,95 грн
 • Орієнтовна загальна вартість такого кредиту для клієнта (у тому числі, тіло кредиту, проценти, комісії та інші платежі) – 267 547,95 грн
 • Реальна річна процентна ставка – 50,1%
 • Дані розрахунки орієнтовні

Корисна інформація

ми зібрали для вас відповіді на поширені питання
 • I.
  Чи може клієнт відмовитись від овердрафту після його встановлення?
  Так, клієнт має право відмовитись від встановленого ліміту овердрафту без пояснення причин, у тому числі в разі витрачання ним кредитних коштів, протягом 14 календарних днів з моменту встановлення відповідного ліміту. Для цього клієнт подає до банку письмову заяву про відмову від встановленого ліміту овердрафту При цьому клієнт зобов’язаний протягом 7 календарних днів з дати подачі заяви повернути банку кошти у розмірі витраченої суми овердрафту та сплатити проценти/комісії за період з дня використання ліміту овердрафту до дня повернення коштів – за ставкою, встановленою Тарифами, а також вчинити інші можливі дії, передбачені Законом України «Про споживче кредитування» та/або Публічною пропозицією АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
 • II.
  Де клієнт може ознайомитись з текстом Публічної пропозиції АТ «ЮНЕКС БАНК» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та типових кредитних договорів?
  Ознайомитись можна за посиланням.
 • III.
  Чи повинен клієнт в межах кредитного договору придбавати які-небудь супровідні послуги банку, кредитних посередників та третіх осіб?
  Ні, в рамках надання та обслуговування ліміту овердрафту, АТ ЮНЕКС БАНК не залучає кредитних посередників , немає необхідності у додаткових та супутніх послуг Банку, а також витати на третіх осіб не передбачені.
 • IV.
  Попередження про можливі наслідки для Клієнта
  У разі невиконання клієнтом обов’язків за договором банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
   
  Банк має право, у визначених договором випадках, вимагати дострокового погашення платежів за кредитом (овердрафтом) та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання.
   
  Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання кредиту (крім надання пакета банківських послуг).
   
  Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
   
  Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
Допоможемо Україні разом

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»