0 800 500 686

Корпоративне управління

Установчі документи банку

 

Статут АТ «ЮНЕКС БАНК»
Затверджено Загальними зборами акціонерів 20.04.2018. 04 липня 2018 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, і зареєстровано Статут Банку в новій редакції (код доступу до ЄДР: 1848364557438).

завантажити

 

 

 

Внутрішні нормативні документи АТ «ЮНЕКС БАНК»

 

Положення про Загальні збори учасників АТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

Положення про Правління АТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

Положення про Відділ внутрішнього аудиту АТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

Кодекс корпоративного управління АТ «ЮНЕКС БАНК»   

завантажити

Кодекс поведінки (етики) АТ «ЮНЕКС БАНК»   

завантажити

 

Оголошення щодо ознайомлення з  внутрішніми  нормативними документами АТ «ЮНЕКС БАНК».

 

Календарний план розміщення інформації, повідомлень та документів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  про ринок цінних паперів  www.stockmarket.gov.ua та на власному веб-сайті АТ «ЮНЕКС БАНК» www.unexbank.ua

 

Календарний план розміщення інформації на 2020 рік (Оприлюднено 23.01.2020)

Календарний план розміщення інформації на 2019 рік (Оприлюднено 29.01.2019)

Календарний план розміщення інформації на 2018 рік (Оприлюднено 31.01.2018)

 

Реєстрація цінних паперів банку

Проспект емісії та свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів банку

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ЮНЕКС БАНК» становить 292 млн. гривень, який поділено на 292 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна, форма існування бездокументарна. Одна проста іменна акція дає власнику право голосу під час вирішення питань на Загальних зборах акціонерів Банку за принципом одна акція – один голос. Акціонери Банку мають права та обов’язки, визначені чинним законодавством України та Статутом Банку. Дивіденди за акціями виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір та форму виплати, приймається згідно чинного законодавства України, Статуту Банку та внутрішніх положень Банку.

За роки існування Банку було зроблено вісім розміщень додатково випущених в обіг власних акцій:

  • І емісія (1994 р.) Випущено 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,1 грн. на загальну суму 40 000 грн.
  • ІІ емісія (1995 р.) Додатково випущено 764 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • ІІІ емісія (1996 р.) Додатково випущено 7 195 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • ІV емісія (1999 р.) Додатково випущено 3 560 766 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • V емісія (2002 р.) Додатково випущено 38 439 234 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VI емісія (2006 р.) Додатково випущено 4 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VII емісія (2007 р.) Додатково випущено 18 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VIIІ емісія (2008 р.) Додатково випущено 220 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій      

завантажити

Проспект восьмої емісії простих іменних акцій                

завантажити

  

Акціонери банку

 

Акціонером АТ «ЮНЕКС БАНК»,  який має у прямому володінні  істотну участь у капіталі Банку в розмірі 99,3436%, що становитиме 290 083 237 простих iменних акцій Банку загальною номінальною вартістю 290 083 237,00 грн. (290 083 237 голосів) є компанія ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (WITHINE INVESTMENTS LTD), що зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, сертифікат про інкорпорацію HE253408 від 06.08.2009.

Іншим акціонерам АТ «ЮНЕКС БАНК» – юридичним та фізичним особам – належить 0,6564% статутного капіталу банку.

 

Перелік афілійованих осіб

Складений згідно форми №643 (квартальна) Постанови Національного банку України від 13.11.2018, № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» Оприлюднено 26.10.2020 р.

Складений згідно форми №643 (квартальна) Постанови Національного банку України від 13.11.2018, № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» Оприлюднено 17.07.2020 р.
Складений згідно форми №643 (квартальна) Постанови Національного банку України від 13.11.2018, № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України». Оприлюднено 14.04.2020 р.
 

Складений згідно форми №643 (квартальна) Постанови Національного банку України від 13.11.2018, № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» Оприлюднено 15.01.2020 р

Складений згідно форми №643 (квартальна) Постанови Національного банку України від 13.11.2018, № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» Оприлюднено 16.10.2019 р

Складений згідно форми №643 (квартальна) Постанови Національного банку України від 13.11.2018, № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» Оприлюднено 15.07.2019 р

Складений згідно форми №643 (квартальна) Постанови Національного банку України від 13.11.2018, № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» Оприлюднено 10.04.2019 р

Складений згідно форми №643 (квартальна) Постанови Національного банку України від 13.11.2018, № 120 «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України» Оприлюднено 11.01.2019 р.

Архів

 

Найкращі кредитні програми від Юнекс банк

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2018, АТ «ЮНЕКС БАНК»
ОНЛАЙН ЧАТ