Вхід до особистого кабінету

Корпоративне управління

Установчі документи банку

 

Статут АТ "ЮНЕКС БАНК" 

Затверджено Рішенням позачергових загальних зборів учасників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК"  30 липня 2021 року. 14 вересня 2021 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, і зареєстровано Статут Банку в новій редакції (код доступу до ЄДР: 347302734060)

завантажити

 

 

 

Внутрішні нормативні документи АТ «ЮНЕКС БАНК»

 

Положення про Загальні збори учасників АТ «ЮНЕКС БАНК». Оприлюднено 10.12.2020

завантажити

Положення про Наглядову раду АТ «ЮНЕКС БАНК». Оприлюднено 09.04.2021

завантажити

Положення про Правління АТ «ЮНЕКС БАНК». Оприлюднено 10.12.2020

завантажити

Положення про Відділ внутрішнього аудиту АТ «ЮНЕКС БАНК»

завантажити

Кодекс корпоративного управління АТ «ЮНЕКС БАНК». Оприлюднено 10.12.2020

завантажити

Кодекс поведінки (етики) АТ «ЮНЕКС БАНК». Оприлюднено 18.02.2022

завантажити

Положення про винагороду членів Наглядової ради АТ «ЮНЕКС БАНК». Оприлюднено 13.04.2021

завантажити

Положення про винагороду членів Правління. Оприлюднено 17.01.2022

завантажити

 

Оголошення щодо ознайомлення з  внутрішніми  нормативними документами АТ «ЮНЕКС БАНК».

 

Календарний план розміщення інформації, повідомлень та документів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів  www.stockmarket.gov.ua та на власному веб-сайті АТ «ЮНЕКС БАНК» www.unexbank.ua

 

Реєстрація цінних паперів банку

Проспект емісії та свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів банку

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ЮНЕКС БАНК» становить 292 млн. гривень, який поділено на 292 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна, форма існування бездокументарна. Одна проста іменна акція дає власнику право голосу під час вирішення питань на Загальних зборах акціонерів Банку за принципом одна акція – один голос. Акціонери Банку мають права та обов’язки, визначені чинним законодавством України та Статутом Банку. Дивіденди за акціями виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір та форму виплати, приймається згідно чинного законодавства України, Статуту Банку та внутрішніх положень Банку.

За роки існування Банку було зроблено вісім розміщень додатково випущених в обіг власних акцій:

  • І емісія (1994 р.) Випущено 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,1 грн. на загальну суму 40 000 грн.
  • ІІ емісія (1995 р.) Додатково випущено 764 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • ІІІ емісія (1996 р.) Додатково випущено 7 195 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • ІV емісія (1999 р.) Додатково випущено 3 560 766 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • V емісія (2002 р.) Додатково випущено 38 439 234 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VI емісія (2006 р.) Додатково випущено 4 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VII емісія (2007 р.) Додатково випущено 18 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VIIІ емісія (2008 р.) Додатково випущено 220 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій      

завантажити

Проспект восьмої емісії простих іменних акцій                

завантажити

  

Акціонери банку

 

Єдиним акціонером АТ «ЮНЕКС БАНК»,  який має у прямому володінні істотну участь у капіталі Банку є компанія «НАПАЛОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД», реєстраційний номер – НЕ 395651, країна реєстрації – Кіпр, якій належить 100% простих іменних акцій Банку.

 

Перелік афілійованих осіб

Перелік афілійованих осіб. Оприлюднено 18.11.2020

Перелік афілійованих осіб. Оприлюднено 14.05.2021

Архів

Допоможемо Україні разом

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»