Відділення та банкомати

Переваги картки

КРЕДИТНА КАРТКА UNEX CASH: НЕ ПЛАТИШ, КОЛИ НЕ КОРИСТУЄШСЯ

Чи можливо передбачити непередбачуване та бути готовим до будь-яких життєвих несподіванок? З кредитною карткою Unex Cash - так! Картка містить достатній (до 200 тис. грн) запас готівки, що завжди з тобою. Готівку можна зняти у будь-якому банкоматі будь-якого банку України, перерахувати з картки на картку – і все це без комісії. Карткою можна активно користуватися, а можна й ні – адже якщо не користуєшся, то й не платиш. Але почуваєш себе значно впевненіше від того, що на картці, як у гаманці, готівка у тебе завжди є. Просто про всяк випадок, бо з нею – просто зручно!

Показати ще
 • Calendar Red
  Просто
  кредит з автоматичною пролонгацією на 12 місяців 
 • Limit Red
  Зручно
  кредитний ліміт
  до 200 000 грн
 • Percent Red
  Вигідно
  базова ставка
  22% річних

Умови програми кредитування для картки Unex Cash

Умови програми Калькулятор Приклад розрахунку вартості
Умови
 • Оформлення картки
  Безкоштовно
 • Видача готівки через каси та банкомати будь-якого банку України
  Безкоштовно
 • Безготівковий переказ коштів
  Безкоштовно
 • Мобільний банкінг
  Безкоштовно
 • Дата погашення щомісячного платежу
  до 25 числа кожного місяця
 • Комісія за обслуговування кредиту, щомісячна
  3% (за наявності заборгованості від 1000 грн та більше на кінець розрахункового періоду)
 • Мінімальне щомісячне погашення
  Усі нараховані відсотки, комісії (за наявності), штрафи та пені за попередні періоди (за наявності), 3% обов’язкова доля погашення тіла заборгованості

Послуги

Умови

Оформлення картки

Безкоштовно

Видача готівки через каси та банкомати будь-якого банку України

Безкоштовно

Безготівковий переказ коштів

Безкоштовно

Мобільний банкінг

Безкоштовно

Дата погашення щомісячного платежу

до 25 числа кожного місяця

Комісія за обслуговування кредиту, щомісячна

3% (за наявності заборгованості від 1000 грн та більше на кінець розрахункового періоду)

Мінімальне щомісячне погашення

Усі нараховані відсотки, комісії (за наявності), штрафи та пені за попередні періоди (за наявності), 3% обов’язкова доля погашення тіла заборгованості

 • Ліміт 200 000,00 грн. на строк 12 місяців з річною ставкою 22%.
 • Комісія SMS-banking - 25 грн/міс.
 • Комісія за видачу готівки 0%.
 • Комісія за обслуговування кредиту - 3%.
 • Загальні витрати за кредитом складають 95 742.76 грн.
 • Орієнтовна загальна вартість кредиту за увесь строк використання кредиту (сума кредиту та загальні витрати за кредитом) складають 296 017.76 грн.

Розрахунок реальної річної процентної ставки відбувається згідно з вимогами Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року. Враховуючи неможливість визначити модель поведінки клієнта з використання та повернення коштів кредитної лінії, що є відновлюваною, загальна вартість кредиту та реальна річна відсоткова ставка та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги Банку вирахувані з наступними припущеннями:

 • Ліміти кредиту були використані одноразово у день встановлення цих лімітів, заборгованість не була повернута протягом пільгового періоду та повертається щомісячно у розмірі обов’язкового мінімального платежу протягом 12 місяців.
 • Розмір останнього платежу може відрізнятися від платежу, що був вказаний у цьому пункті, та бути рівним сумі фактичної заборгованості за кредитом та процентами, комісіями, що залишилися після виплати Клієнтом усіх попередніх платежів.
 • Розмір комісій за отримання готівки визначено на дату розрахунку та може змінюватися у разі внесення змін у Тарифи Банку у порядку, що визначений у договорі.
 • Розрахунок комісії за зняття готівкових коштів вирахуваний з припущенням, що у день встановлення ліміту кредит було отримано через касу Банку.

Банк вираховує реальну річну відсоткову ставку керуючись припущенням, що Договір залишається діючим протягом строку дії, передбаченого умовами Договору, і що банк і клієнт виконають свої обов`язки на умовах і в терміни, визначені в Договорі.


Корисна інформація

Питання та відповіді Файли для завантаження
 • Позичальник - фізична особа, яка є громадянином України / резидентом.
 • Мінімальний вік позичальника - 21 рік.
 • Максимальний вік позичальника - 65 років на момент закінчення терміну дії кредитного договору.
 • Має постійний дохід і постійне місце працевлаштування.
 • Підтвердження доходів (якщо сума кредиту більше 50 тис. грн).

Крок 1. Залиш заявку на сайті.

Крок 2. Чекай на дзвінок спеціаліста.

Крок 3. Отримай картку протягом 7 днів у відділенні банку.

Також зробити замовлення картки можна за телефоном 0 800 3 111 33 (цілодобово) або у відділеннях банку.

 • Паспорт громадянина України.
 • Ідентифікаційний номер платника податків.
 • Підтвердження доходів (якщо сума кредиту понад 30 тис. грн).
 • Через Інтернет-банкінг АТ «ЮНЕКС БАНК».
 • Карткою будь-якого банку України на сайті АТ «ЮНЕКС БАНК».
 • Через каси АТ «ЮНЕКС БАНК».
 • Переказом на картку з картки іншого банку.
 • В терміналах самообслуговування, зокрема Приватбанку.

Максимальна сума, яку можна отримати з рахунку кредитної картки в банкоматі, дорівнює розміру доступного залишку кредитного ліміту з урахуванням самостійно встановлених лімітів, та комісії за зняття готівкових коштів відповідно до тарифів Банку, але не більше встановленого в банкоматі ліміту.

 • Клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб і вимог законодавства України.
 • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від банку або спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
 • Банк не має права вносити зміни в укладених з клієнтами договорах в односторонньому порядку без обов`язкового повідомлення і згоди Клієнта відповідно до умов договору та чинного законодавства України.
 • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
 • Клієнт має право відмовитися від Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення згідно п.3.2.43.30. Публічна пропозиція АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (в разі відмови від такого договору клієнт протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, отримані відповідно до цього договору, і сплатити відсотки/комісії за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором і Тарифами, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «про споживче кредитування» або Публічна пропозиція АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
 • Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення за Кредитною лінією / Овердрафтом, в тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
 • Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов`язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
 • При оформленні кредитного ліміту/ліміту овердрафту Банком Клієнту відкривається Поточний рахунок з використанням платіжної картки на умовах тарифного плану за договором.
 • Клієнт має право на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку і на умовах, визначених:

1. Законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;

2. Законом України «Про споживче кредитування»;

3. Договором, укладеним між АТ «Юнекс Банк» і Клієнтом.

 • У разі порушення термінів погашення заборгованості за Кредитною лінією Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції у розмірі, у строки та порядку, визначених Публічною пропозицією АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами, а також здійснювати інші дії, передбачені Договором.
 • Штраф за порушення терміну оплати обов`язкового щомісячного платежу за кожен факт прострочення платежу в розмірі 0,1% мінімум 200 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
 • За невиконання або неналежне виконання зобов`язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
 • У разі несвоєчасного повернення кредиту/овердрафту та/або сплати відсотків/комісій за користування Кредитом/Овердрафтом Банк має право вимагати дострокового погашення від Клієнта Кредиту/Овердрафту та сплати відсотків/комісій та/або (у разі виникнення) суми несанкціонованого овердрафту та має право на договірне списання коштів з усіх рахунків клієнта в розмірах, необхідних для погашення такої заборгованості відповідно до умов Публічної пропозиції АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
 • За порушення термінів повернення кредиту та/або комісії за обслуговування та/або відсотків і/або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/або комісії за обслуговування і/або відсотків і/або комісій), розрахованої за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати заборгованості.
 • У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором Банк має право звернутися до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
 • Банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів по кредиту та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов`язання.
 • Банк має право на внесення інформації в кредитні бюро/кредитний реєстр Національного банку України і формування негативної кредитної історії, яка може враховуватися банком при прийнятті рішення про надання кредиту в майбутньому.
icon Актуальний
Тарифний план Unex Cash
icon Актуальний
Істотні характеристики кредитної картки Unex Cash
icon Актуальний
Редакція публічного договору на комплексне банківське обслуговування (ДКБО) фізичних осіб (дійсна з 20.07.2022 р.)
icon Актуальний
Інші типові форми та документи
icon Актуальний
Типова форма Кредитного договору
icon Актуальний
Анкета-заява на укладення Договору про відкриття поточного рахунку з випуском платіжної картки (універсальна)
icon Актуальний
Інформація для позичальників-військовослужбовців
icon Актуальний
Повідомлення для клієнтів щодо кредитного реєстру
icon Актуальний
Перелік документів для оформлення кредитної картки
icon Актуальний
Загальні правила безпечного користування платіжною карткою
icon Актуальний
Правила (договірні умови) надання споживчого кредиту (дійсні з 20.07.2022)
icon Актуальний
Загальні правила безпечного користування мобільним додатком
icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?