Вхід до особистого кабінету

Кредитна картка UNEX CASH

Кредитна картка

UNEX CASH

Запас готівки, що завжди з тобою

Переваги картки

Кредитна картка UNEX CASH: не платиш, коли не користуєшся
Чи можливо передбачити непередбачуване та бути готовим до будь-яких життєвих несподіванок? З кредитною карткою Unex Cash - так! Картка містить достатній (до 200 тис. грн) запас готівки, що завжди з тобою. Готівку можна зняти у будь-якому банкоматі будь-якого банку України, перерахувати з картки на картку – і все це без комісії. Карткою можна активно користуватися, а можна й ні – адже якщо не користуєшся, то й не платиш. Але почуваєш себе значно впевненіше від того, що на картці, як у гаманці, готівка у тебе завжди є. Просто про всяк випадок, бо з нею – просто зручно!
Кредитний ліміт карти
до 200 000 грн
Термін кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією на такий самий термін
Базова річна ставка
22% річних

Умови програми кредитування

для кредитної картки UNEX CASH
 • Послуга:
  Тариф:
 • Оформлення картки
  Безкоштовно
 • Видача готівки через каси та банкомати будь-якого банку України
  Безкоштовно
 • Безготівковий переказ коштів
  Безкоштовно
 • Мобільний банкінг
  Безкоштовно
 • Дата погашення щомісячного платежу
  до 25 числа кожного місяця
 • Комісія за обслуговування кредиту, щомісячна
  3% (за наявності заборгованості від 1000 грн та більше на кінець розрахункового періоду)
 • Мінімальне щомісячне погашення
  Усі нараховані відсотки, комісії (за наявності), штрафи та пені за попередні періоди (за наявності), 3% обов’язкова доля погашення тіла заборгованості

Калькулятор

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ КРЕДИТУ ДЛЯ КАРТКИ UNEX CASH
Приклад розрахунку вартості
 • Ліміт 200 000,00 грн. на строк 12 місяців з річною ставкою 22%.
 • Комісія SMS-banking - 25 грн/міс.
 • Комісія за видачу готівки 0%.
 • Комісія за обслуговування кредиту - 3%.
 • Загальні витрати за кредитом складають 95 742.76 грн.
 • Орієнтовна загальна вартість кредиту за увесь строк використання кредиту (сума кредиту та загальні витрати за кредитом) складають 296 017.76 грн.
Розрахунок реальної річної процентної ставки відбувається згідно з вимогами Постанови Правління НБУ № 49 від 08.06.2017 року. Враховуючи неможливість визначити модель поведінки клієнта з використання та повернення коштів кредитної лінії, що є відновлюваною, загальна вартість кредиту та реальна річна відсоткова ставка та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги Банку вирахувані з наступними припущеннями:
 • Ліміти кредиту були використані одноразово у день встановлення цих лімітів, заборгованість не була повернута протягом пільгового періоду та повертається щомісячно у розмірі обов’язкового мінімального платежу протягом 12 місяців.
 • Розмір останнього платежу може відрізнятися від платежу, що був вказаний у цьому пункті, та бути рівним сумі фактичної заборгованості за кредитом та процентами, комісіями, що залишилися після виплати Клієнтом усіх попередніх платежів.
 • Розмір комісій за отримання готівки визначено на дату розрахунку та може змінюватися у разі внесення змін у Тарифи Банку у порядку, що визначений у договорі.
 • Розрахунок комісії за зняття готівкових коштів вирахуваний з припущенням, що у день встановлення ліміту кредит було отримано через касу Банку.
Банк вираховує реальну річну відсоткову ставку керуючись припущенням, що Договір залишається діючим протягом строку дії, передбаченого умовами Договору, і що банк і клієнт виконають свої обов`язки на умовах і в терміни, визначені в Договорі.

Корисна інформація

ми зібрали для вас відповіді на поширені питання
 • I.
  Вимоги до клієнта
  • Позичальник- фізична особа, яка є громадянином України / резидентом.
  • Мінімальний вік позичальника - 21 рік.
  • Максимальний вік позичальника - 65 років на момент закінчення терміну дії кредитного договору.
  • Має постійний дохід і постійне місце працевлаштування.
  • Підтвердження доходів (якщо сума кредиту більше 50 тис. грн).
 • II.
  Як замовити картку?
  Крок 1. Залиш заявку на сайті.
  Крок 2. Чекай на дзвінок спеціаліста.
  Крок 3. Отримай картку протягом 7 днів у відділенні банку.
  Також зробити замовлення картки можна за телефоном 0 800 500 686 (цілодобово) або у відділеннях банку.
 • III.
  Документи для оформлення кредиту
  • Паспорт громадянина України.
  • Ідентифікаційний номер платника податків.
  • Підтвердження доходів (якщо сума кредиту понад 30 тис. грн).
 • IV.
  Як сплачувати кредит за кредитною карткою?
  • Через Інтернет-банкінг АТ «ЮНЕКС БАНК».
  • Карткою будь-якого банку України на сайті АТ «ЮНЕКС БАНК».
  • Через каси АТ «ЮНЕКС БАНК».
  • Переказом на картку з картки іншого банку.
  • В терміналах самообслуговування, зокрема Приватбанку.
 • V.
  Яку максимальну суму можна зняти з кредитної картки в банкоматі?
  Максимальна сума, яку можна отримати з рахунку кредитної картки в банкоматі, дорівнює розміру доступного залишку кредитного ліміту з урахуванням самостійно встановлених лімітів, та комісії за зняття готівкових коштів відповідно до тарифів Банку, але не більше встановленого в банкоматі ліміту.
 • VI.
  Попередження про можливі наслідки для клієнта
  • Клієнт повертає суму кредиту, комісії та відсотки за користування кредитом відповідно до умов Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб і вимог законодавства України.
  • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких послуг від банку або спорідненої чи пов`язаної з ним особи як обов`язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг).
  • Банк не має права вносити зміни в укладених з клієнтами договорах в односторонньому порядку без обов`язкового повідомлення і згоди Клієнта відповідно до умов договору та чинного законодавства України.
  • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.
  • Клієнт має право відмовитися від Договору про надання кредиту АТ «Юнекс Банк» для фізичних осіб протягом 14 календарних днів з дня укладення згідно п.3.2.43.30. Публічна пропозиція АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб (в разі відмови від такого договору клієнт протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, отримані відповідно до цього договору, і сплатити відсотки/комісії за період з дня отримання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором і Тарифами, та вчиняє інші дії, передбачені Законом України «про споживче кредитування» або Публічна пропозиція АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
  • Клієнт має право здійснювати в будь-який час повністю або частково дострокове погашення за Кредитною лінією / Овердрафтом, в тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів.
  • Достроково, частково або в повному обсязі виконати свої зобов`язання за Договором без сплати Банку додаткових плат.
  • При оформленні кредитного ліміту/ліміту овердрафту Банком Клієнту відкривається Поточний рахунок з використанням платіжної картки на умовах тарифного плану за договором.
  • Клієнт має право на відмову від договору про надання фінансових послуг в порядку і на умовах, визначених:
  1. Законодавством, зокрема, щодо споживчого кредиту;
  2. Законом України «Про споживче кредитування»;
  3. Договором, укладеним між АТ «Юнекс Банк» і Клієнтом.
 • VII.
  Можливі наслідки у разі невиконання клієнтом зобов’язань за договором
  • У разі порушення термінів погашення заборгованості за Кредитною лінією Банк має право нараховувати (застосовувати) штрафні санкції у розмірі, у строки та порядку, визначених Публічною пропозицією АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб та Тарифами, а також здійснювати інші дії, передбачені Договором.
  • Штраф за порушення терміну оплати обов`язкового щомісячного платежу за кожен факт прострочення платежу в розмірі 0,1% мінімум 200 грн. за кожне порушення, якщо інше не передбачено законодавством.
  • За невиконання або неналежне виконання зобов`язань Сторонами за Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
  • У разі несвоєчасного повернення кредиту/овердрафту та/або сплати відсотків/комісій за користування Кредитом/Овердрафтом Банк має право вимагати дострокового погашення від Клієнта Кредиту/Овердрафту та сплати відсотків/комісій та/або (у разі виникнення) суми несанкціонованого овердрафту та має право на договірне списання коштів з усіх рахунків клієнта в розмірах, необхідних для погашення такої заборгованості відповідно до умов Публічної пропозиції АТ «Юнекс Банк» на оформлення Договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб.
  • За порушення термінів повернення кредиту та/або комісії за обслуговування та/або відсотків і/або комісій Позичальник сплачує Банку додатково до встановленої за Кредитом процентної ставки пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ від суми зазначеної простроченої заборгованості (суми Кредиту та/або комісії за обслуговування і/або відсотків і/або комісій), розрахованої за кожний день прострочення платежу, включаючи день сплати заборгованості.
  • У разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов`язань за кредитним договором Банк має право звернутися до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку.
  • Банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів по кредиту та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов`язання.
  • Банк має право на внесення інформації в кредитні бюро/кредитний реєстр Національного банку України і формування негативної кредитної історії, яка може враховуватися банком при прийнятті рішення про надання кредиту в майбутньому.
 • VIII.
  Файли для завантаження
Допоможемо Україні разом

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»