Відділення та банкомати

Банківська група

Починаючи з листопада 2021 року АТ "ЮНЕКС БАНК" є частиною банківської групи згідно рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 11.11.2021 №452.

Склад групи Принципи корпоративного управління та відповідальність Фінансова звітність

До складу Банківської групи входять:

  • АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮНЕКС БАНК”;
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АРТУА”;
  • СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ДРАГОН КАПІТАЛ”;
  • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ІНВЕСТКЕПІТАЛ”.

Склад Банківської групи визнано Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України № 452 від 11.11.2021 року.

Структура банківської групи АТ "ЮНЕКС БАНК"

Відповідальною особою Банківської групи є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЮНЕКС БАНК”

АТ "ЮНЕКС БАНК" як відповідальна особа та учасники Банківської Групи приділяють значну увагу дотриманню вимог законодавства, нормативно-правових актів, ринкових стандартів, правил добросовісної конкуренції, правил корпоративної етики.

Положення про корпоративне управління банківської групи.

АТ «ЮНЕКС БАНК» повідомляє, що керуючись вимогами, які викладені в п.14 розділу І Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп (затверджене Постановою Правління Національного банку України № 254 від 20.06.2012 року (із змінами та доповненнями)), не складає окрему консолідовану звітність банківської групи/субконсолідовану звітність підгрупи банківської групи, не здійснює розрахунок достатності регулятивного капіталу, пруденційних нормативів банківської групи/підгрупи банківської групи. Підставою для цього є те, що Банк, як відповідальна особа Банківської групи «Драгон», що є єдиним банком в Банківській групі «Драгон», відповідає одночасно умовам, викладеним в підпункті 2 пункту 13 зазначеного положення, а саме:

  • Банк не здійснює контролю над такими учасниками банківської групи;
  • Банк не здійснює активних операцій з такими учасниками;
  • Банк не здійснює операцій, в яких банк та інші банки - учасники банківської групи є вигодонабувачами;
  • Банк визначив у своїй стратегії / політиці з управління ризиками принципи та підходи щодо уникнення активних операцій та операцій, в яких банк та інші банки - учасники банківської групи є вигодонабувачами, та здійснюють належний контроль за їх дотриманням.

З актуальною річною фінансовою звітністю АТ "ЮНЕКС БАНК" разом зі Звітом незалежного зовнішнього аудитора, інформацією про нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу, значеннями економічних нормативів та лімітів валютної позиції, а також Проміжною фінансовою звітністю можна ознайомитися на сайті за посиланням.

icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?