Відділення та банкомати

Корпоративне управління

Статут АТ "ЮНЕКС БАНК"

images

Затверджено Рішенням Єдиного акціонера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЮНЕКС БАНК" 25 грудня 2023 року. 09 січня 2024 року проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, і зареєстровано Статут Банку в новій редакції (код доступу до ЄДР: 508101514281).

Перейти в архів

Внутрішні нормативні документи АТ «ЮНЕКС БАНК»

Положення про Загальні збори учасників Положення про Наглядову раду Положення про Правління Інше

Реєстрація цінних паперів банку

Проспект емісії та свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів банку

Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу АТ «ЮНЕКС БАНК» становить 292 млн. гривень, який поділено на 292 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 гривня кожна, форма існування бездокументарна. Одна проста іменна акція дає власнику право голосу під час вирішення питань на Загальних зборах акціонерів Банку за принципом одна акція – один голос. Акціонери Банку мають права та обов’язки, визначені чинним законодавством України та Статутом Банку. Дивіденди за акціями виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір та форму виплати, приймається згідно чинного законодавства України, Статуту Банку та внутрішніх положень Банку.


За роки існування Банку було зроблено вісім розміщень додатково випущених в обіг власних акцій: 
  • І емісія (1994 р.) Випущено 400 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,1 грн. на загальну суму 40 000 грн. 
  • ІІ емісія (1995 р.) Додатково випущено 764 200 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 
  • ІІІ емісія (1996 р.) Додатково випущено 7 195 800 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 
  • ІV емісія (1999 р.) Додатково випущено 3 560 766 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 
  • V емісія (2002 р.) Додатково випущено 38 439 234 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн.
  • VI емісія (2006 р.) Додатково випущено 4 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 
  • VII емісія (2007 р.) Додатково випущено 18 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 
  • VIIІ емісія (2008 р.) Додатково випущено 220 000 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій;

Проспект восьмої емісії простих іменних акцій.

Показати ще
icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?