Відділення та банкомати

Рахунок умовного зберігання (ескроу) squeeze-out

Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та подальшого перерахування їх у випадках, передбачених законодавством України, особі, зазначеній клієнтом, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.

Показати ще

Тарифи на розрахунково-касове обслуговування за операціями по рахунку умовного зберігання (ескроу):

Умови
 • Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)
  • 300,00 грн без ПДВ;

  • (сплачується в день відкриття рахунку).

 • Плата за обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу)
  • 1% (від суми зарахування), мінімум 10 000 грн без ПДВ;

  • сплачується з кожного зарахування на рахунок.

Що всередині

Умови

Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

 • 300,00 грн без ПДВ;

 • (сплачується в день відкриття рахунку).

Плата за обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу)

 • 1% (від суми зарахування), мінімум 10 000 грн без ПДВ;

 • сплачується з кожного зарахування на рахунок.

Для чого потрібен ескроу рахунок


Рахунок умовного зберігання ескроу – унікальний банківський продукт, який застосовується для окремих бізнес-задач. Ескроу рахунок в Україні регулюється спеціальною статтею Цивільного кодексу. Зокрема вона встановлює базові умови та принципи застосування рахунків умовного зберігання.


Згідно документу, рахунки ескроу відкриваються клієнту (в термінології закону – володільцю рахунка) для перерахування його коштів особам, що вказані ним самим. Останні в термінах Цивільного кодексу називаються бенефіціарами.


В широкому сенсі сутність рахунку ескроу доволі проста. Фактично йдеться про виконання банком функцій гаранту: він має провести платіж від імені власника рахунку в разі настання заздалегідь узгоджених умов між двома сторонами угоди.


Тобто йдеться про тристоронній контракт між власником рахунку та бенефіціаром (отримувачем коштів), а також банком, який відповідає за виконання сторонами усіх умов угоди.


Суто теоретично, будь-який договір між двома сторонами може припускати використання рахунку ескроу. Проте далеко не всі операції насправді потребують його застосування та мають економічний сенс. Тому найчастіше в Україні рахунки умовного зберігання використовуються для взаєморозрахунків при обов’язковому продажі або викупі акцій підприємства від міноритарних акціонерів за справедливу вартість. Тобто для проведення так званої процедури Squeeze-out.

Показати ще

Рахунок умовного зберігання ескроу

При цьому міноритарні акціонери отримують фактично банківські гарантії отримання коштів від основного акціонера за акції, який він викуповує в них за справедливою вартістю. Як тільки умови договору виконані, банк автоматично перераховує кошти бенефіціару.


Важливо, що договір рахунка умовного зберігання, згідно чинного законодавства, може бути закрито за заявою його власника. Але лише за умови, що банк отримав від бенефіціарів письмове погодження на таку дію, що є додатковим захистом бенефіціарів.


Згідно базових правил, що встановлені Цивільним кодексом, ані бенефіціар, ані власник ескроу-рахунка не мають право розпоряджатися коштами на ньому на власний розсуд. Хоча ця умова може бути змінена на розсуд сторін, а умови, за яких таке розпоряджання може бути можливим, мають бути вказані в договорі рахунка умовного зберігання.


На кошти, що зберігаються на ескроу-рахунку, заборонено звертати стягнення або накладати арешт за власними зобов’язаннями банку. Виключенням можуть бути лише частина суми, що є винагородою банку за надання послуги рахунка умовного зберігання.


Завуважте, що Юнекс Банк відкриває ескроу рахунок в Україні лише в одиницях національної валюти – гривні.

Показати ще
icon star icon star icon star

Хочеш залишити відгук про роботу Unex Bank?