Вхід до особистого кабінету

Зовнішній аудит

АТ "ЮНЕКС БАНК" оголошує про проведення конкурсного відбору!


АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНЕКС БАНК» (надалі - Банк) оголошує конкурс щодо обрання суб’єкта аудиторської діяльності (надалі - САД) для проведення аудиту фінансової звітності Банку за 2021 рік у відповідності до вимог законодавства України. 

 

Предмет конкурсу: 

 • проведення аудиту річної фінансової звітності Банку у відповідності до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, норм і стандартів аудиту; 

 • проведення аудиту річної консолідованої звітності Банківської групи відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту;

 • проведення аудиту «Звіту про управління» (Звіт керівництва) у відповідності до вимог законодавства України (НБУ, НКЦПФР та ін.)

 

Вимоги до учасників конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь суб’єкти аудиторської діяльності, які відповідають вимогам, Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 (надалі – Закон про аудит) до САД, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, включені до відповідного розділу Реєстру. Крім того:

 • САД, ключовий партнер з аудиту, аудитор, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту мають необхідний досвід роботи з надання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, уключаючи банки;

 • САД має достатню кількість штатних кваліфікованих працівників, які  будуть залучатися до виконання завдань з аудиту фінансової звітності Банку та підтвердили кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону про аудит або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;

 • відсутність  у САД, її керівника та/або аудиторів, які працюють в САД (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;

 • відсутність фактів недотримання САД вимог нормативно-правових актів Національного банку України з питань порядку подання банком до Національного банку аудиторського звіту в частині достовірності та розкриття інформації, яка має обов’язково міститися в аудиторському звіті за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку;

 • САД має можливість  завершення  аудиторських процедур щодо  аудиту фінансової звітності  до 31.03. наступного року;

 • відсутність  у САД застосованого Національним банком України протягом останніх трьох років стягнень за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, ведення якого здійснював Національний банк України до дати введення в дію Закону про аудит;

 • відсутність фактів залучення САД до проведення аудиту фінансової звітності її керівника/аудиторів/ключового партнера з аудиту, які підписували аудиторський звіт банку від аудиторської фірми, до якої протягом останніх трьох років застосовувалося стягнення за результатами проведення аудиту фінансової звітності банку у вигляді виключення з Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, ведення якого здійснював Національний банк України до дати введення в дію Закону про аудит;

 • відсутність  фактів неподання САД до Національного банку України інформації та документів, визначених статтями 9 та 70 Закону про банки і банківську діяльність, статтями 31, 35 та 36 Закону про аудит;

 • відсутність інформації про застосування дисциплінарного стягнення до САД (крім попередження).

 

Строк виконання послуг аудиту: 

 • завершення аудиторських процедур та надання аудиторських висновків  в строк до 08.04.2022 року.

 

Просимо направляти Ваші комерційні пропозиції до 15.10.2021 року на електронну адресу: kushniruk@unexbank.ua

 

Порядок проведення

Зміни до положення про закупівлі АТ «ЮНЕКС БАНК» від 20.08.2019

Допоможемо Україні разом

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»