Вхід до особистого кабінету

Інформація для акціонерів та інвесторів

 

Звітність емітента

 

Проміжна інформація емітента

        Електронний підпис

 

Річна інформація емітента

        Електронний підпис

        Електронний підпис

        Електронний підпис

 

Звіт Наглядової ради

 

Регулярна інформація емітента АТ «ЮНЕКС БАНК» доступна у інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку www.stockmarket.gov.ua  
та через веб-сайт Електронної системи комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН) http://escrin.nssmc.gov.ua/  
Пошук можна здійснювати за назвою банку або за кодом ЄДРПОУ 20023569Висновки ревізійної комісії

 

  • Річними Загальними зборами акціонерів ПАТ «ЮНЕКС БАНК», що відбулися 14.04.2017 (Протокол №34 від 14.04.2017) прийнято рішення з 14 квітня 2017 року - Ревізійну комісію не обирати.
  • 2016 рік  Оприлюднено 19.04.2017 р.
  • 2015 рік  Оприлюднено 18.04.2016 р.
  • 2014 рік  Оприлюднено 23.04.2015 р.
  • 2013 рік
  • 2012 рік
  • 2011 рік
  • 2010 рік
  • 2009 рік

 

Загальні збори акціонерів банку

 

Протоколи загальних зборів:

 

 Повідомлення:

 

Пам'ятки:

  • Обмеження стосовно врахування цінних паперів певного власника

 

Особлива інформація 

Особлива інформація АТ «ЮНЕКС БАНК» доступна у інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку  www.stockmarket.gov.ua 
Пошук можна здійснювати за назвою банку або за кодом ЄДРПОУ 20023569.

 

Повідомлення про суттєві події

 

Архів

Допоможемо Україні разом

 

АТ «ЮНЕКС БАНК» є учасником ФГВФО
Ліцензія НБУ №56 від 28.10.2011
© 2004-2021, АТ «ЮНЕКС БАНК»